banner544

banner494

İLÇELERİMİZ

Editör 06.10.2018, 10:38

Gölyaka İlçesi yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesi, batı bölümü sınırları içerisinde Düzce İli'nin en batı ucunda 219.983 Km'lik bir alan üzerinde yer almaktadır. Doğuda Düzce, batıda Hendek, Kuzeyde Gümüşova ve Güneyde Mudurnu İlçeleriyle çevrilidir. İlçe kuzeyde ve güneyde bulunan Bolu Dağlarının uzantısı olan sıra dağlar arasında yer almaktadır. Güneydeki dağlar daha yüksek olduğundan İlçenin güney kesimi yüksek dağ kitlesi ve ormanlık alanlar ile kaplıdır. İlçenin kuzey bölümü tamamen dağlarla kaplı olmadığı için ova kuzeye doğru genişleyen bir görünüm arz etmekte ve Düzce ovası ile bitişik vaziyettedir. İlçe'yi Düzce ovasından ayıran Büyük Melen ırmağı ve Efteni Gölü'dür. İlçe merkezi Efteni Gölü'nün batısında ve düz ovada kurulmuş olup, rakımı 100 metre civarındadır.