Öne Çıkanlar Düzce kaza Öncü Haber lise öğrencisi nigardemircakar

Bu haber kez okundu.

KORKMAZ''LA ÖZKES KAPIŞTI
Hazreti polemiği ile karşı karşıya gelen Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz ile CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes arasında yine mecliste sert rüzgarlar esti. Meclis Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP arasında çıkan sert tartışmada vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. Tansiyonun yükseldiği oturumda tutanaklara, “Burada lezbiyenliği savundunuz, homoseksüelliği savundunuz!”,  “Sen kimsin! Artist”, “Gel dışarıya, gel dışarıya, gel” sözleri damgasını vurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda MHP Grubunun milli ve manevi değerlerin korunmasına yönelik yapılması gerekenler hakkında genel görüşme önergesinin gündeme alınması önerisi görüşmesinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, AK Parti döneminde zinanın suç olmaktan çıkarıldığını ve fuhuşun patladığını iddia etti. Bu sözler nedeniyle Özkes ile AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz arasında sözlü tartışmalar yaşandı.Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, CHP’lilere tam 9 kez, “Homoseksüelliği burada siz savundunuz” diyerek sataştı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, da sık sık “Ya otur yerine Hz. İbrahim otur” diye seslendi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sık sık Özkes’e “sen nasıl milletvekili seçildin” diye soran Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz’a Düzce’de önseçime girmeye davet etti.

Tartışmalar nedeniyle TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime 30 dakika ara verdi. MHP'nin önerisi ise birleşim tekrar açıldığında oylandı ve kabul edilmedi.CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in konuşması sırasında CHP ve AK Partili vekiller arasında çıkan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:
 
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İHSAN ÖZKES (Devamla) - …Hiç Allah korkusu yok mu sizde ya? Dokunulmazlık sadece Allah'ta varken, dokunulmazlık zırhına büründünüz, 4 tane bakanı burada yargılanmadan akladınız.
 
AHMET YENİ (Samsun) - Ya, iyice sapıttı…
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - Allah sizleri ıslah etsin! Allah sizleri ıslah etsin!
 
RECEP ÖZEL (Isparta) - Allah seni daha çok ıslah etsin!
 
SALİH KOCA (Eskişehir) - Allah seni ıslah etsin, ama senin ıslahın da pek mümkün gözükmüyor!
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - "Allah, kitap" dediniz, yetim hakkı yediniz. Din, iman perdesiyle yolsuzlukların üstünü kapattınız, rahmanilik görüntüsüyle şeytanilik yaptınız!
 
 
-“HADSİZ!”-
 
 
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Hadsizleşiyorsun! Hadsiz!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Sen nasıl vekil oldun?
 
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sen nasıl oldun, sen?
 
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ön seçimimiz var. Gel, benimle ön seçime gir. Gel, seninle Düzce'de seçime girelim. (CHP ve AK PARTİ sıralarından karşılıklı laf atmalar)
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - Zina çoğaldı, bina yükseldi, ribâ yayıldı. Yani, sizin üç kelimeniz meşhur. Sizin döneminizde en şöhret olan zina, ribâ ve bina. Şimdi, zinayı suç olmaktan çıkardınız.
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Sen nasıl vekil oldun?
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - Bakın, bakın, fuhuşu patlattınız, fuhuşu. On yılda seks işçiliği 3 kata çıktı.
 
RECEP ÖZEL (Isparta) - Hocam, onları mı takip ediyorsun sen ya? Vay yazık!
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - On üç yıllık AKP döneminde, emniyet raporlarına göre, fuhuş yapan kadın sayısında yüzde 1.680 artış oldu.
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Ya, sen müftü değil miydin, bu millete zina öğreten sen değil miydin?
 
RECEP ÖZEL (Isparta) - Hocam, sen iyi anlatamamışsın demek ki.
 
 
 
-“ZİNAYI DA KENDİNİZ İÇİN Mİ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARDINIZ?”-
 
 
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - Zinayı da kendiniz için mi suç olmaktan çıkardınız? Zinayı soruyorum size: Zinayı suç olmaktan kendiniz için mi çıkardınız AKP'liler? Zinayı niye suç olmaktan çıkardınız?
 
RECEP ÖZEL (Isparta) - Onu biz çıkarmadık ki, Anayasa Mahkemesi çıkardı.
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - Allah'tan korkun ya, Allah'ı da faizle karıştırdınız.
 
-“SEN KORKUYOR MUSUN ALLAH'TAN?”-
 
RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen korkuyor musun Allah'tan?
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - En sonunda Allah'ı da faizle karıştırdınız.
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Din üzerinden vekil oldun, değil mi?
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Doğru konuş be! Ne biçim müftüsün sen be! Utanmıyor musun böyle konuşmaya?
 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Peygamber İbrahim, sus, bağırma.
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - Rahmeti gazabını aşan sadece Allah'tır! Bunu eleştiren imamı ihraç ettiniz, ihraç!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Türkan Saylan'ın cenaze namazını kıldırdı ya, vekil oldu!
 
 
 
-“KÂFİR OLDUN SEN, BİLİYOR MUSUN”-
 
 
 
İHSAN ÖZKES (Devamla) - Kâfir oldun sen, biliyor musun, o sözleri söylemekle kâfir oldun, kâfir! Ben kâfire, belama itibar etmem! Ne olursa olsun kâfirsin! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)
 
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hocam, Bakırköy CHP teşkilatı arıyor sizi.
 
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, eğer müftü olarak cemaatine böyle konuşmalar yaptıysa o camide cemaat kalmamıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
 
 
 
-MİKROFON AZİZLİĞİ-
 
 
 
BAŞKAN - Hayır, söz vermedim. O mikrofon da burada görünmüyor, kim konuşuyor?
 
ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, ben konuşuyorum.
 
BAŞKAN - Siz, kim? Göremiyorum.
 
ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz…
 
BAŞKAN - Sayın Özgündüz, o mikrofonu biz açmadık. O nasıl açıldı, teknik olarak bilmiyorum yani o konuyu bilemeyeceğim. Bu şekilde size de söz vermedim. Sayın Özgündüz, eğer söz talebiniz varsa sonra sizi dinlerim. Ama o mikrofonun nasıl açıldığı konusunda hiçbir fikrim yoktur, burada da görünmüyor.
 
CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ LEVENT GÖK (Devamla) - İçkide, değerli arkadaşlarım, içkide, sizin döneminizdeki içki artışları kadar başka bir dönemde içki artmamış. Söylediklerinizin her türlü gerekçesi ortadan kalkmıştır.
 
 
 
-“HADİ İÇKİYİ KALDIRALIM, GEL, GEL!”-
 
 
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Hadi kaldıralım! Hadi içkiyi kaldıralım, gel, gel!
 
LEVENT GÖK (Devamla) - Yani, elbette, burası…
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Hadi, bak, içkiyi kaldıralım gel!
 
LEVENT GÖK (Devamla) - Sen sus, otur yerine!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Gel içkiyi kaldıralım!
 
LEVENT GÖK (Devamla) - Otur, grup başkan vekilin cevap verir bana!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Hadi yiğitsen konuş!
 
LEVENT GÖK (Devamla) - Elbette, haykıracağız. Bizler haykıracağız, sizler dinleyeceksiniz, milletimiz de karar verecek. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)
 
 
 
-“HOMOSEKSÜELLİĞİ SAVUNDUNUZ!”-
 
 
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Homoseksüelliği savundunuz!
 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, otur Hazreti İbrahim, otur!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Homoseksüelliği burada siz savundunuz!
 
LEVENT GÖK (Ankara) - Otur şuraya! Otur bakalım!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Otur yerine, otur!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Burada lezbiyenliği savundunuz, homoseksüelliği savundunuz!
 
LEVENT GÖK (Ankara) - Şu yaptığına bakana!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Homoseksüelliği savundunuz burada! Senin Bursa Milletvekilin savundu!
 
LEVENT GÖK (Ankara) - Kes sesini, kes!
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Utanmadan konuşuyorsun!
 
LEVENT GÖK (Ankara) - Kes sesini, haddini bil. (CHP ve AK PARTİ sıralarından ayakta karşılıklı laf atmalar ve gürültüler)
 
BAŞKAN - Lütfen... Lütfen...Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, buranın bir Genel Kurul olduğunu unutmayınız.
 
 
 
-“SEN DE HADDİNİ BİL LAN”-
 
 
 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sen de haddini bil lan! Sen de haddini bil, sen kimsin de bana...
 
(Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın CHP sıralarına yürümesi)
 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...Burası kimseye had bildirme yeri değil, lütfen...
 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sen kimsin lan! Kimsin lan sen!
 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Otur yerine.
 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çok rica ediyorum, Genel Kurul adabına uygun davranınız, çok rica ediyorum.
 
 
 
-“SEN KİMSİN LAN! ARTİST”-
 
 
 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sen kimsin lan! Artist. (CHP ve AK PARTİ sıralarından ayakta karşılıklı laf atmalar ve gürültüler)
 
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Otur yerine.
 
İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Burada homoseksüelliği savundunuz.

 
-“GEL DIŞARIYA, GEL DIŞARIYA, GEL”-
 
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Gel dışarıya, gel dışarıya, gel.
BAŞKAN - Otuz dakika ara veriyorum. 

Haber:S.KAŞKIR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
düzceli 3 yıl önce

Bu adan tekrar aday olursa akp ye or vermeyeceğim.

Avatar
ali 3 yıl önce

kardeşim bu adamda sanki evliya soyundan geliyor.. sayın vekil hırsızlık günah değil mi? neyin peşindesin,tekrar milletvekili olmanın derdindemisin? şu işleri bırak artık emekli ol.

Avatar
Gerçek düzceli 3 yıl önce

Say''ın vekilim insanlar doğruları her zaman ğeç anlarlar ama en sonunda doğruyu ğörürler hocam siz doğrusunuz ben şahitim

Avatar
aa 3 yıl önce

ağlanacak hallere gülecek duruma geldik vah ki bizlere...

Avatar
srkn 3 yıl önce

Size oy falan yok, ülkenin tansiyonunu yükselttikçe yükselttiniz.

Avatar
ahmet 3 yıl önce

muhabbete bak ya, kardeşim Düzce eğitimde sonlarda geziyor,kalkınmada sonlarda geziyor,işsizlikte başı çekiyor,uyuşturucu almış başını gitmiş,millet bunalmış..adamın derdi hala abdest bozan şeylerde.

Avatar
vatandaş 3 yıl önce

Bu adam dahil (İK) mevcutları aday yapın bakalım oy alabilecekmisiniz. Biraz edep, biraz saygı, biraz kontrol, biraz denge, Şu yorumu dahi hak etmiyorsunuz.

Avatar
son hamle 3 yıl önce

sayın vekile tünelin sonu göründüğünden can havliyle son hamlelerini yapıyor.:)