banner851

banner614

Suça sürüklenen çocuğa devlet koruması

Suça sürüklenen veya ceza infaz kurumundan salıverilen, haklarında bakım tedbiri ve korunma kararı verilen çocukların rehabilitasyonu amacıyla SHÇEK bünyesinde koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

banner619
Asayiş 04.09.2009, 16:21
192
Suça sürüklenen çocuğa devlet koruması

Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkezler, suça sürüklenen çocukların yoğun olduğu veya rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için öncelikle çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümlerinin bulunduğu illerde, bütçe imkanları çerçevesinde SHÇEK Genel Müdürlüğünün onayıyla hizmete açılacak.
Çocukların temel gereksinimlerinin karşılanması, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli müdahalelerin yapılması, aile ve yakın çevrelerine dönmelerinin ya da bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hale gelmelerinin sağlanması amacıyla oluşturulan koruma, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuklar, rehabilitasyon süreci tamamlanana kadar geçici süreyle bakım ve koruma altına alınacak.
7–18 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılacak merkezlerde hizmetler, Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haysiyeti ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilecek. Özel hayatın gizliliği korunurken, çocukların kişilik hakları ihlal edilmeyecek ve edilmesine izin verilmeyecek. Çocuk hakkında alınacak her türlü karar ve yapılacak işlemlerde çocuğun yararı gözetilecek.
Merkezde en fazla 8 çocuğa bir danışman görevlendirilecek. Çocuk hakkında yapılacak işlemlerde, mümkün olduğu ölçüde çocuğun düşüncesi de göz önünde bulundurulacak.
Mahkemece verilen aksi yönde bir karar bulunmadıkça, suça sürüklenen çocuğun aileyle bağlarının sürdürülmesi ve güçlendirilmesine, çocuğun en kısa zamanda aileye döndürülmesine çaba gösterilecek.
-Çocukların tanınmasına neden olacak bilgi yer alamayacak-
Merkez ve çocuklar hakkında, yazılı ve görsel yayın araçları ile yapılacak haber, duyuru, afiş hazırlamak, araştırma yapmak ve çocuklar hakkında her türlü bilgi vermek, çocukların da görüşü alınmak suretiyle SHÇEK'in onayına tabi olacak.
Merkez veya çocuklar hakkında yapılacak her türlü araştırma ve çalışmalarda, çocukların tanınmasına neden olacak hiçbir bilgi yer alamayacak.
Binalar, öncelikle çocukların kendine ve çevresine zarar vermelerini önleyici nitelikte yapı malzemesinin kullanılarak inşa edilecek ve engelli çocukların da yararlanabileceği yapılar olacak.
Çocukların olumsuz etkilerden korunması amacıyla merkezin adresi gizli tutulacak ve tabela asılmayacak.
Çocukların ilgilerine göre uğraşı yapabilecekleri, meslek edinebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri en yakın halk eğitim veya meslek eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri veya merkezde bu faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bölümler oluşturulacak.

Yorumlar (0)