Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez, TEOG sınavının kaldırılması başta olmak üzere sınav sistemi ve müfredatlarda yapılan değişiklikler üzerinden iktidara yüklendi.

AK Parti iktidarının her 2 yıl da bir birbiriyle çelişen eğitim sistemleri uygulamaya çalıştığını savunan Sönmez, hükümetin eğitim politikasını dinci ve bilimsel, laik eğitim sisteminden uzak olarak yorumladı. Sönmez şöyle konuştu:

"AKP iktidarı Türkiye’de milli eğitimi ortadan kaldıran bir eğitim düzenlemesine girmiştir. Atatürk Devrimlerinin altı oyuluyor, milli eğitim sistemimiz milli, laik, bilimsel, kamusal temelinden uzaklaştırılıyor. Devletin temel görevi olan eğitim adım adım özelleştirilerek ve devlet okulları imam hatiplere dönüştürülerek çocuklarımızın hak ettikleri çağdaş eğitime erişmeleri engellenmektedir. Türkiye devleti ve milletiyle vatan savaşı verirken, vatan ve millet kavramlarıyla kavga eden bir müfredat kabul edilemez. Cumhuriyet Devriminin altını oymaya kalkan bir eğitim sistemi kurmaya kalkışanlar, başı dik, vatansever, çağdaş, paylaşımcı insan yetiştiremez, çıkarcılığı aşılar, toplumu cemaat ve tarikatlara böler ve bu ülkeyi yönetemez. "

"AKP iktidarının eğitim siyasetine karşı Türkiye'nin ihtiyacı milli, bilimsel ve parasız eğitimdir." diyen Sönmez, "Vatan Partisi’nin kuracağı Milli Hükümet bağımsız, halkçı, demokratik, laik ve bilimsel tek bir eğitim sistemi uygulayacak, "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" kuşaklar yetiştirecektir." dedi.

Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez, partisinin Milli Eğitim Esaslarını ise şu şekilde sıraladı:

"Eğitimin Birliği Yasası temel rehber olacaktır, Laiklik milli egemenliğin şartıdır, eğitim, bilime dayalı planlanacaktır, Okul öncesi eğitim teşvik edilecek ve parasız olacaktır, eğitim anaokulundan başlayarak kesintisiz ve zorunlu 12 yıl olacak, eğitim, anaokulundan üniversite sonuna kadar parasız olacaktır, ortaöğretim, çok programlı şekilde düzenlenecek ve güçlü bir rehberlik sistemi altında öğrencilerin yetenek ve eğilimleri izlenecektir, öğrenciler istedikleri ve başarılı olabilecekleri alanlara ait lise türlerine yönlendirilecektir, bütün eğitim-öğretim kademelerinde sanat ve kültürel eğitim ile Spor faaliyetlerine özel önem verilecektir, bütün özel okullar ve özel üniversiteler kamulaştırılacaktır, üniversiteye giriş merkezi sınavlarla olmayacaktır, üniversite dahil bütün öğretim kademelerinde Türkçe öğretim yapılacaktır, öğretmenlik mesleği başarılı, yetenekli ve istekli gençlerimize açık tutulacak, öğretmen yetiştirmede planlama esas alınacaktır.