Yapılan açıklamada tarlanın bulunduğu rakıma göre hasat tarihinin değiştiğinin altı çizilirken, en erken hasat tarihi 13 Ağustos olarak belirlendi.

13 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR 1 EYLÜLE KADAR DEVAM EDİYOR

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sahil kesimlerde bulunan, rakımı 0 ila 250 metre arasında olan tarlalarda, hasat tarihi 13 Ağustos olarak belirlendi. Rakımı 250 ila 500 metre olan tarlalar için 18 Ağustos, 500 den yukarı olan tarlalar için ise 24 Ağustos olarak belirlendi.

ZAYİ VERMEMEK İÇİN DİKKAT

Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada fındık hasat tarihinin yanı sıra çiftçilerin dikkat etmesi gereken hususlara da değinildi. Bu kapsamda fındık hasadında zayi vermemek için her fırsatta ot temizliği yapılması gerektiğini vurgulayan müdürlük, çiftçileri şu uyarılarda bulundu.

“Bölgemizin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştirmekte ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmaktadır. Üreticilerimiz tarafından fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır.”

“HER FINDIK TARLASI AYNI ZAMANDA OLGUNLAŞMAZ”

Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir. Fakat bahçelerimizin karışık çeşitlerden kurulu olması, en azından bahçedeki hâkim çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır.”