Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı ve sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiği belirtildi.

“Modern sulama sistemleri kullanıyoruz”

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önledi” diye konuştu.

“Düzce’de 8 Bin 500 Dekar Tarım Arazisi Sulandı”

Bu kapsamda Düzce’de 05 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonunun 18 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Yıldız, “2020 yılı sulama sezonunda Düzce ilimiz ve ilçelerimizde toplam 8.500 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Düzce il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 8 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 509 bin 320 TL katkı sağlandı” şeklinde konuştu.

“Suyu toprakla buluşturuyoruz”

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.” dedi.

"Çiftçilerimiz üretmeye devam etsinler diye çalışıyoruz”

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, “Düzce ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.