AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’yi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” İlan ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Geçen hafta 5.9 şiddetinde sallanan Düzce’yi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı şekilde yürütebileceğiz.”

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Öte yandan deprem, toprak kayması, çığ, sel, yangın, kaya düşmesi, su baskını gibi büyük hasara neden olacak şekilde afetin meydana gelmesi durumunda o bölge "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ediliyor.  

“Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” tanımı ve kapsamı 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde belirleniyor.

Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karar veriliyor.

Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor. Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.

Olası afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tespitinde dikkate alınan diğer kriterler ise şöyle:

Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,

“REGAİP KANDİLİ İNSANOĞLU İÇİN MANEVİ BİR FIRSATTIR” “REGAİP KANDİLİ İNSANOĞLU İÇİN MANEVİ BİR FIRSATTIR”

Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,

O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

 Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor. Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor. Yönetmelikte bölgedeki kişilerin, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi öngörülüyor, Kamu personeline de düzenli bir şekilde yolluk, harcırah ve avans ödemesi yapılıyor. Bölgedeki her bir ailenin, her bir bireyinin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendiriliyor. Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödeniyor, binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildiriliyor. Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.