Kazanç paylaşma dışında, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen insanların oluşturduğu ve çoğunlukla toplum yararına faaliyet gösteren derneklerin genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu üyesi olma şartları yeniden düzenlendi.

21 Ekim 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği’ndeki yeni değişiklikler kapsamında yönetim kurulu üyeliği için 1 yıl ya da 1 yıldan az hapis cezası içeren bir mahkumiyet şartı aranıyor. 1 yıldan fazla sabıka kaydı olanlar yönetim kurulu üyesi olamayacak.

Sosyal çalışmalara destek olmak için sivil toplum örgütleri bünyesinde hizmet vermek isteyen vatandaşların adli sicil geçmişi artık daha detaylı incelenecek. Bu durum geçmişte işledikleri suçlar yüzünden toplumsal faaliyetlerden uzak kalmak istemeyenleri karamsarlığa sürüklerken, İçişleri Bakanlığı’nın yönetim kurulu üyeliğinde sabıka kaydı kararını esnetmeye yönelik genelgesi bekleniyor.   

Ayrıca Dernekler Yönetmeliği’nde genel kurul süreçleri, yurt dışı yardım bildirimleri, denetimler gibi birçok konuda da yeniliğe gidildi.

Dernekler Yönetmeliği’ne eklenen 15/A maddesi uyarınca, genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında, genel kurulun hangi ortamda yapılacağının belirtilmiş olması gerektiği düzenlendi. Fiziksel ortamda yapılan toplantılar ile elektronik ortamda yapılacak toplantılar bütün usul ve esasları ile aynı şekilde değerlendirildi.

Dernekler Yönetmeliği’nin 18. maddesine eklenen fıkra uyarınca dernekler, yurt dışına yardım yapılması durumunda, yardım yapılmadan önce mülki idare amirliğine durumu bildirmekle yükümlü olacak. Dernekler Yönetmeliği’ne eklenen Ek Madde 1 uyarınca ise denetimlerin risk analizlerine göre yapılmasının esas hale getirildi.