banner851

banner955

DİLEKÇE YANLIŞ ADRESE VERİLMİŞ…

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli’nin TSO’nun iştiraki olan şirket ile ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçenin yanlış adrese gittiği ortaya çıktı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı şirket ile ilgili iddiaların yer aldığı dilekçenin, bağımsız denetçiler tarafından değerlendirilebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilmesi gerektiğine kanaat getirdi.

Düzce 28.09.2022, 15:00 28.09.2022, 17:37
3388

Düzce TSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulunda Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin ve İş İnsanı Bilal Türkan’ın bulunduğu, Bülent Sivrikaya’nın ise yöneticilik yaptığı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın şirketinin zarar uğratılması ile ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Dertli’nin suç duyurusu dilekçesini inceleyen Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin bağımsız denetçiler tarafından denetlenebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilebileceği kanaatini getirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“İHBAR DOSYASI EVRAKI İNCELENDİ:

Yukarıda açık kimlik bilgilerine yer verilen ihbar eden Ahmet Dertli ‘nin Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz etmiş olduğu 19.09.2022 havale tarihli dilekçesinde, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Başkanı olarak görev yaptığını, haricen yaptığı araştırmalarda Düzce TSO Hizmet Ltd. Şirketinde gerçeği yansıtmayan kayıtlar tutulduğunu, ilgili şirketin üst düzey yöneticilerin gerçeğe aykırı kayıt tutarak kendilerine haksız çıkar sağladıklarını, zimmetlerine para geçirdiklerini, ilgili şirketi haksız kar elde etmek amacıyla paravan olarak kullandıklarını, şirketi kasti olarak zarar uğrattıkları bilgisini edindiğini, ayrıca haksız eylemleri sebebiyle Düzce TSO'nun Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını zarara uğrattıklarını, söz konusu şirkette 2018 yılından bu yana süregelen usulsüz ve hukuka aykırı işlemler ve hesapların bulunduğunu, mizan tablosunun şirketin gerçek durumunu yansıtmadığını belirttiği olayla ilgili olarak; İhbar evrakı incelendiğinde; ihbar edenin müsnet iddialarını destekler yeterli delil ve emarenin bulunmadığı, ayrıca dilekçeye konu iddiaların genel ve soyut nitelikte olduğu, bahse konu şirketin limited şirket vasfında olduğu, limited şirketlerin TTK hükümleri uyarınca bağımsız denetçi kuruluşları tarafından denetlendiği, bu denetim sonucunda hukuk dışı bir eylemin tespitine ilişkin bir rapor vs. sunulmadığı, yine şirketin yönetim ve denetim kurulu tarafından bu yönde bir araştırma ve tespitinde bulunmadığı, kaldı ki odalar ve bunlara bağlı kuruluşların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlendikleri hususu dikkate alındığında müsnet iddialara ilişkin olarak ilgili bakanlıkça da suç duyurusunda bulunulmasının mümkün olabileceği bu haliyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatmayı gerektirir bir hususun bulunmadığı anlaşıldığından 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi kanununda 158. Maddenin 6. Fıkrası olarak değişiklik yapan 25.08.2017 tarih ve 694 sayılı KHK’nın 145. Maddesinde ifade edilen "İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir.

Bu durumda şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173. Maddedeki usule göre itiraz edebilir. İtirazın kabulü halinde Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır.

Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet Savcısı, Hâkim veya Mahkeme tarafından görülebilir" şeklindeki düzenleme ile; İhbarcının, ihbarının yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA, Kararın ihbar edene TEBLİĞİNE, Karar verildi.

Tuncay Şahin “Savcılık bizi Akladı” demişti…

Hakkındaki iddialar ile ilgili bugün basın toplantısı düzenleyen Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ahmet Dertli’nin suç duyurusu ile ilgili “Savcılık bizi akladı” diye konuştu. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın getirdiği bu kanaat, Şahin’in bu açıklamasını çürütmüş oldu.

Dertli’nin ise zarara uğratıldığını iddia ettiği TSO iştiraki şirketin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.   

banner844
Yorumlar (4)
Vatandaş 2 ay önce
Savcılık şaka yapıyor olmalı
Hasan Acar 2 ay önce
Daha bir dilekçeyi vermeyi becerememiş zat TSO ya başkan olacak. Mümkün değil.
Bu iş kapasite meselesi. Bunca yıl meclis başkanlığı yap ama bir dilekçe işini becereme.
Vatandaş 2 ay önce
Bir müfettiş gelsin ankaradan ne acıklar cıkacak 1 osb den vatandaş
duzcelı 2 ay önce
cok zorunuza gıttı galıba