banner851

banner955

VALİLİK AÇIKLADI! KORONA TEDBİRLERİ DEVREDE

Fındık sezonunun yaklaşması ile birlikte, Düzce’ye dışarıdan gelen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Kararlara göre, mevsimlik tarım işçileri Düzce’de kaldıkları süre içerisinde sadece kendilerine gösterilen alanlarda ikamet edebilecek.

Düzce 18.07.2020, 10:51 18.07.2020, 17:24
7696

Tüm Dünya’da etkisini sürdüren Yeni Tip Covid – 19 kabusu devam ediyor. Salgın nedeniyle Türkiye’de tedbir ve önlemler en üst seviyede tutulurken, özellikle fındık sezonun yaklaşması ile birlikte Düzce’ye Doğu ve Güney Doğu illerinden gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ile ilgili yeni kararlar alındı.

Alınan kararlara göre, koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında, Düzce’ye gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin il ve ilçe girişlerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından ateşleri ölçülerek il ve ilçelere giriş yapabilecek. Bunun dışında mevsimlik tarım işçileri Düzce’de kaldıkları süre içerisinde, sadece kendilerine gösterilen alanlarda kalabilecek. Tarım işçilerinin günlük bazı ihtiyaçları ise, belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak.

Düzce Valiliği tarafından alınan kararlar şu şekilde: 

“Başbakanlığın 19 Nisan 2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/6 sayılı “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu genelge uyarınca, Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden Düzce ilimize gelen vatandaşlarımızın ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir.

1. Başbakanlığın 19 Nisan 2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/6 sayılı ''Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi'' konulu genelge kurul üyelerine bilgilendirme yapılarak, genelge üzerinde kurul üyelerine söz hakkı verilmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

2. Kaynaşlı Üçköprü Köyü 607 parselin mevsimlik tarım işçileri geçici yerleşim alanı olarak tahsis edilen alanda 2020 sezonu için gerekli önlemlerin alınmasına, İl genelinde izin verilen alanlar dışında (yol kenarı, boş araziler vb) çadır, konteynır kurulmasına izin verilmemesine,

3.  İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Kaynaşlı Üçköprü Köyü 607 parselde oluşturulan geçici yerleşim alanının su ve elektrik abonelik ve kullanım bedelleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aktarılan ödenekten karşılanmasına,

4. Mevsimlik tarım işlerinde çalışacak işçilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın işçiler için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde belirtilen sürelerde çalışma yapmak ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücretin altında ücret verilmemesine,

5. İşverenler tarafından fındık patozlarında tecrübesiz ve bilgisiz kişilerin çalıştırılmamasına, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınmasına,

6. İşverenler tarafından Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri almasına, maske, dezenfektan gibi malzemelerin temin edilmesine, içeriği ilgili kurumlarca hazırlanan Covid-19 ile ilgili afiş, broşür ve bilgilendirici belgelerin herkesin görebileceği uygun yerlere asılmasına,

7. Çadır kurulan alanlarda Covid-19 salgınına karşı gerekli sosyal mesafe tedbirlerinin alınmasına,

8. Fındık patozlarıyla fındık çekim işinin yol kenarı ve yol üzerinde yapılmaması, trafiğin aksatılmaması ve tehlikeye düşürülmesine sebebiyet verilmemesine,

9. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık cürufunun (patoz artığının)  yakılmayarak, patoz artığı gübre olarak değerlendirilmesine,

10. Düzce Belediye Başkanlığı tarafından gezici mevsimlik tarım işçilerinin otobüs terminali, park ve bahçelerde gelişigüzel konaklama ve beklemelerine fırsat verilmemesine ve toplanma alanlarına yönlendirme yapılmasına,

11. Kaynaşlı Belediyesi tarafından Üçköprü Köyünde bulunan geçici yerleşim alanının belirli aralıklarla her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve kullanma suyu sağlanması hizmetleri yerine getirilmesine, Covid-19 ile mücadele kapsamında İl Özel İdaresi tarafından gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılmasına,

12. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi genelgesinin başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca aynen uygulanarak titizlikle takip edilmesine,

13. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; Covid-19 salgınına karşı gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları ve aşılarını yapmak, gebe kadın, bebek ve çocukların takibi, üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı faaliyetleri periyodik olarak yürütülmesine, gerektiğinde mobil sağlık ekipleri oluşturulacaktır. Sağlık hizmeti sunulan mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin T.C. kimlik numaraları her hizmet sunumunda alınarak kişi bazında sağlık hizmetinin türü (teşhis, tanı, tedavi vb. kişisel veri içermeyecek şekilde) bu hizmetin verildiği sağlık birimi/yer bilgisi ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi'ne (e-Metip) aktarılmasına,

14. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından; il girişlerinde ve varış noktalarında ateş ölçümlerinin yapılması, Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve ailelerinin çalışma alanlarına nakillerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu hükümlerine göre uygun araçlarla yapılması, bu konuda gerekli denetim ve kontrollerin uygulanması ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde Muhtarlıklar tarafından bildirilen işçilerin kimlik kontrolleri yapılmasına, tarım işçilerinin ilimize giriş ve çıkışlarının kontrollü bir şekilde yapılmasının sağlanmasına,

15.  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık toplama zamanının belirlenmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlıklara bildirim yapılmasına,

16. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Hizmetler kapsamında ailelerin bilgilendirilmesi sağlanacak ve aileler; kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan hizmetlerden yararlandırılmasına,

17. İl Müftülüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirler alınarak gezici fındık işçilerinin bulunduğu bölgelerde Covid-19 salgını kapsamında gerekli önlemlerin alınarak, Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda eğitim yapılmasına,

18. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerinin 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun EK 5 inci Maddesi gereğince mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamı altına alınması hususunda işçiler nezdinde bilgilendirme yapılmasına,

19. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından tarımda iş aracılığı yönetmeliği gereği tarım aracılarına tarım iş ve işçi bulma belgesi verilmesi, belgesi olmayan ve sözleşme imzalamadan iş alan aracıların mevzuat hükümleri gereğince denetimlerin yapılması, tarla sahiplerinin çalıştıracağı işçiler ile yapacağı tarım iş sözleşmesinin 10 iş günü içerisinde Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce onaylanması işlemlerini yürütecektir. Çocuk işçiliğini önlemek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak sahada gerekli denetimlerin yapılmasına,

20. İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Sosyal hizmetler kapsamında engelli, yaşlı ve muhtaç olan ailelere mevzuat dahilinde gerekli yardımların yapılmasına,

21. Düzce ve Akçakoca Muhtarlar Derneği tarafından 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde bölgemize gelen gezici mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kimlik bilgilerinin ve ikamet ettirileceği bölgelere ulaştığında ilgili köy muhtarlarınca 24 saat için en yakın Jandarma Komutanlığına veya Emniyet Müdürlüğüne bilgi verecektir. Bulaşıcı hastalık ve şüpheli vakaların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşları ile iletişime geçilecektir. 16 yaşında küçük çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların çalıştırılmasının önlenmesi konusunda tarla sahiplerine gerekli uyarılar yapılacaktır. Muhtarlar ve tarla sahipleri tarafından tarım aracı belgesi olmayanlar belge almak için İşkur İl Müdürlüğüne yönlendirilecektir. Tarla sahiplerinin çalıştırdıkları işçiler ile sözleşme yapmalarının sağlanmasına,

22. İlçelerde kamu kurumları üzerlerine düşen görevleri Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilmesine, 

23. 2020 yılında uygulanmak üzere, "Yığılca İlçesi Mevsimlik Tarım İşçilerin ve İşçi Çocuklarının Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi ve Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi" ile uygun bulunan 1.000.000.-TL ödeneğin, biran önce yatırıma dönüştürülmesine, takibinin İl Özel İdaresi ve Yığılca Kaymakamlığı tarafından takibinin yapılmasına,

24. Alınan işbu kararın uygulanması için ilgili tüm birimlere tebliğine, ayrıca mutat vasıtalarla halka duyurulmasına/ilan edilmesine, bu kararlara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde, idari ve cezai yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.”

banner844
Yorumlar (3)
Neden sadece Kaynaşlı dan 2 yıl önce
Bu işçiler sadece Kaynaşlı ya mı geliyor da orada tahsis edilen yerde konaklayacak kar, diğer ilçelere giden bir sürü işçi var onlar ne olacak
vürüs 2 yıl önce
valla ne yazıyor diye okumadım. destan gibi olmuş mübarek. bunu kısımlara ayırıp 10-15 günde yayınlayın her gün bir part şeklinde
Öz hakiki İrlandalı 2 yıl önce
Bu tarla sahibi muhteremler elinizi işçinin emekçinin cebinden çekin 20 TL fazla versen batarmısın zaten bütün kış kahvede yan gelip yattın
28
kapalı