banner851

banner955

Biyoloji Mezunlarına Müjde

Danıştay 8. Dairesi, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık sınavına girmelerini engelleyen yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu.

Eğitim 29.11.2009, 17:13
210
Biyoloji Mezunlarına Müjde

Sağlık Bakanlığının 18 Temmuz 2009 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin geçici 4. maddesinde yer alan "992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve kimyager olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS'ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir" hükmünün, eksik düzenleme ile biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi almasını engellediği gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açıldı.
Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Dairenin kararında, yönetmeliğin geçici 4. maddesi ile veteriner, eczacı, kimyager olanlar için kendi alanlarında düzenleme yapılana kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında tıpta uzmanlık eğitimi alabilme imkanı sağlandığı ancak biyoloji bölümü mezunlarının madde metninde yer almadığı belirtildi.
Anayasa'nın eşitlik ilkesine vurgu yapılan kararda, idarenin düzenleme yetkisine sahip olduğu alanlarda, aynı ve benzer durumda olan kişi ve olaylar için eşit uygulamayı sağlamak adına objektif düzenlemeler yapması ve istikrarlı uygulamalarda bulunması gerektiğine işaret edildi.
"Hukuki bir neden, bilimsel bir gerekçe olmadan, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimini almasını engelleyen ve düzenli idare ilkesine aykırı olarak düzenlenen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin geçici 4. maddesinde eksik düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, temel idare hukuku prensiplerine ve hukuka açıkça aykırı olan dava konusu düzenlemenin, biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık sınavına girmelerini engelleyecek olması dikkate alındığında, giderilmesi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı da açıktır."

Yorumlar (0)
27
parçalı bulutlu