banner851

banner955

“DOĞA KAYNAKLI AFET TEHLİKELERİYLE SÜREKLİ KARŞI KARŞIYAYIZ!”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mart ayı konferans serisi kapsamında “Afetlerde Acil Yönetimi” konulu konferans düzenlendi.

Eğitim 11.03.2021, 10:36
657
“DOĞA KAYNAKLI AFET TEHLİKELERİYLE SÜREKLİ KARŞI KARŞIYAYIZ!”
banner1032

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Prof. Dr. Bora Büken, öğretim üyeleri ve öğrencileri katılım gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, 12 Kasım ve 17 Ağustos depremlerinde hekim olarak görev yaptığını anımsatarak, afetlerde acil yönetiminin önemini vurguladı.  Türkiye’nin konumu gereği deprem kuşağında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kayıkçı, doğal ve beşeri afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunmasının önemli olduğunu belirtti.

Ardından kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sultanoğlu, afet yönetiminin aşamaları, afet öncesi ve sırasındaki hazırlıklar, acil serviste organizasyon ve medikal bakım başlıklarında katılımcılara bilgiler verdi.

Türkiye, “Orta Risk” Grubundaki Ülkeler Arasında Bulunuyor

Afet kavramını bir olaydan ziyade bir olayın doğurduğu sonuç olarak açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, genel olarak insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak imkanların yetersiz kalması olarak tanımlandığını söyledi. Afetlerin oluşma sebebine göre; doğal, beşeri (insan kaynaklı) ve teknoloji kaynaklı afetler olarak ayrıldığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, “ Türkiye jeolojik yapısı, hidro-meteorolojik özellikleri nedeniyle doğa kaynaklı afet tehlikeleriyle sürekli karşı karşıya kalmaktadır.  İnsani krizlerin ve afetlerin risklerini ölçmek ve sıralayabilmek amacıyla oluşturulan risk yönetimi endeksine göre Türkiye, Küresel Risk Endeksi’nde 191 ülke arasında 113’ünci sırada yer alıyor. 5,0 endeks puanı ile “orta risk” grubundaki ülkeler arasında bulunuyor.” dedi. Ülkemiz topraklarının yüzde 91’i, nüfusumuzun ise yüzde 95’nin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, bu nedenle afet ve acil durum yönetiminin önemine işaret etti. Afet ve acil durum yönetiminin önlem, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olmak üzere 4 aşamadan oluştuğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi sağlam bina, sigorta ve ev içindeki risklerin en aza indirilmesinin afet öncesi hazırlık aşamasında önemli olduğunu ifade etti.

“Covid-19 Pandemisi Doğru Tirajın Önemini Bir Kez Daha Gösterdi”

Afet sonrası sağlık kuruluşlarında ilk etkilenen yerlerin acil servisler olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, bu nedenle acil servislerin organize edilmesi ve her kademedeki personelin tam bir ekip olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Geçmişte yaşanan afet deneyimleri ve bugün mücadele edilen Covid-19 pandemisinin doğru tirajın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Öğr. Üyemiz, gelecekte başka afetlerin olabileceği varsayımı ile afetlerde hastane öncesi ve hastane triyajının ön planda tutulmasını gerekliliğine vurgu yaptı.  Afet ve acil durumlarda en kısa zamanda organize olmak, etkin hastane hizmeti sunmak ve mümkün olduğunca çok sayıda insan hayatını kurtarmak hedefiyle 2015 yılında hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) yönetmeliğinin yürürlüğe girdiğini kaydeden Öğretim Üyesi, böylece kurumların 72 saat boyunca dışarıdan hiçbir yardım almaksızın kendi kendini idare etmesinin amaçladığını belirtti.

Afet durumda acil servislerde en sık aksayan noktalara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, “ Hastane personelinin zamanında ve yeterince bilgilendirilmemesi, kriz merkezini ve afeti yönetecek kişinin önceden belirlenmemesi, iletişim sistemlerinin çökmesi, hasta, yaralıların ve ölülerin kimlik tespitlerinin yeterince yapılmaması, kullanılacak malzemenin yetersizliği, basın, yönetim ve hasta yakınlarına yeterince bilgi akışının olmamasıdır.” Diyerek hastaya yaklaşım ve iletişimin hasta profilinin yönetiminde önemli olduğunun altını çizdi.  Acil servislerde afet tipine göre hasta bakım protokollerinin oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Sultanoğlu, katılımcılara kendisini dinledikleri için teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı tarafından Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sultanoğlu’na plaket takdimi ile sona erdi.

banner844
Yorumlar (0)
15
parçalı bulutlu