banner851

banner614

Düzce Üniverstesi'ne İki Araştırma Merkezi

banner619

Düzce Üniversitesi bünyesinde biyolojik çeşitlilik ve uzaktan eğitim alanlarında 2 araştırma merkezi kurulması kararlaştırıldı.

banner846
Eğitim 15.12.2010, 12:15
191
Düzce Üniverstesi'ne İki Araştırma Merkezi
banner844

Düzce Üniversitesinin 13 Mayıs 2010 tarihli Senato kararı uyarınca YÖK’e sunmuş olduğu ve kendi bünyesinde Biyolojik Çeşitlilik ve Araştırma Merkezi (DÜ-Biyom)’nin kurulmasını içeren teklif, YÖK’ün 29 Kasım 2010 tarihli kararıyla kabul edildi. Doğal yaşam alanlarının ve biyolojik zenginliklerin saptanması, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılması için danışmanlık hizmeti verecek olan Dü-Biyom’un amacı, ülkemizin biyolojik zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların, belirlenmesi, tanımlanması, doğal alanında ‘in-situ’ ve doğal alanı dışında ‘ex-situ’ korunmasını sağlamak. Gen kaynaklarının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli şekilde yararlanılması; biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerinde bulunuyor. Dü-Biyom, Düzce ilinde biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan bir doğal alanın belirlenmesi, buradaki biyolojik zenginliklerin korunması, özelliklerinin araştırılması ve böyle bir alanın bir ‘açık doğa laboratuvarı’ alanı olarak ayrılması, geliştirilmesi yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirecek. Açık Doğa Laboratuvarı’nın yerel halk, kamu ve özel sektör çalışanları, turistler ve yerli-yabancı öğrenciler için bir ‘doğa eğitim merkezi’ haline getirilmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunacak.

Düzce’nin Bitki Çeşitliliği

Otsu ve odunsu türler yönünden oldukça zengin olan Düzce bölgesi, 700 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor, Bunların %10’i yani 71’tür endemik. Bu türlerden 11’i, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında “tehlike altında” bulunuyor.

Uzaktan eğitim ve araştırma merkezi

Düzce Üniversitesi'ne kurulması planlanan 2. araştırma merkezi ise uzaktan eğitim ile ilgili. Üniversitenin 26 Ekim 2010 tarihli Senato kararı uyarınca YÖK’e sunmuş olduğu ve kendi bünyesinde uzaktan eğitim ve araştırma merkezinin kurulmasını içeren teklif, YÖK’ün 22 Kasım 2010 tarihli kararıyla kabul edilmiştir. Düzce Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Uzaktan Eğitim Ve Araştırma Merkeziyle, Üniversitelerin eğitim ve öğretim imkanlarının paylaşılmasını sağlayarak üniversiteler arasında akademik yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlandığı etkileşimli ortam, çoklu ortam imkanları ve sınırsız bilgiye ulaşabilme özellikleri sayesinde eğitimin etkinliğini arttırmak, yüksek öğretimin yeni öğrenci kitlelerine yaygınlaştırılmasını ve veriminin artırılmasını sağlamak amaçlanıyor. Merkez, belirlenen amaçlar doğrultusunda kamu ve özel kuruluşların danışmanlık ve mevcut imkanlardan yararlanma isteklerini gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirme ve yürütme görevini üstlenecek. Ayrıca, Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin uzaktan eğitim vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik çalışmalarda bulunacak. Düzce Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 12 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girdi.

Haber; Ş. ÇAKIR

Yorumlar (0)