banner851

banner614

Okullar yerel yönetimlere geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun üzerinde çalıştığı konu, eğitimde önemli değişiklikler de getirecek. Çubukçu, okulları Valilikler'in elinden alarak yerel yönetimlere vermeyi düşünüyor.

banner619
Eğitim 11.06.2009, 11:06
189
Okullar yerel yönetimlere geçecek.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu üzerinde çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Çubukçu'nun üzerinde çalıştığı karar ile okulların Valiliklerin elinden alınarak siyasi otoriteye bağlı olan yerel yönetimlere devredilmesi planlanıyor.


Bakan Çubukçu, Valiliklere bağlı olarak çalışan okulların artık Belediyelere bağlı olarak çalışmasına ilişkin yeni bir teşkilat yapısı oluşturulmasını istedi. Bakanlık içerisinde yeni bir organizasyon modeli hazırlanması için talimat veren Bakan Çubukçu, söz konusu çalışmanın ise büyük gizlilik içinde yapılması emrini verdi.

Bu çerçevede okullara da 29 Mayıs’ta 230/2589 sayılı bir yazı gönderen Bakanlık, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında okullardan iki gün içerisinde bir rapor hazırlamalarını istedi. Söz konusu yazıda, söz konusu raporun “Bakanlığımızın kapasitesinin artırılması ve teşkilat yapısının yeniden organize edilmesi için oluşturulacak alternatif modellerin oluşturulmasına yönelik” olması istendi. İstenilen raporda ayrıca “eğitim hizmetlerinin yerel yetkililere devredilmesi” konusunun ilk konu başlığı olması gerektiği de vurgulandı.

Bakanlık, okullardan istediği raporda yer alması gereken diğer konu başlıklarını da şu şekilde bildirdi:

-Finansman ve kaynakların etkin kullanımı.
-İç kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi.
-İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi.
-Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları için Roller, Sorumluluklar ve Görev Kodlarının Belirlenerek İhtiyaçlara Göre Yeniden Tanımlanması.
-Eğitim olanaklarının rol ve sorumluluklarının Türkiye’deki eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanması.

Kaynak: İnternet Haber

banner844
Yorumlar (0)