banner851

banner614

Sözleşmeli Öğretmenlere Mazeret İzni Yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre kadrolu personelin, sözleşmeli çalışan öğretmenlerin izinleri yeniden düzenleniyor.

banner619
Eğitim 16.05.2008, 15:00
207
Sözleşmeli Öğretmenlere Mazeret İzni Yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre hem kadrolu personelin hem de sözleşmeli ve geçici sözleşmeli çalışan öğretmenlerin izinleri yeniden düzenleniyor. Sözleşmeli personele mazeret izni kaldırılıyor.

 

Milli Eğitim Bakanlığının taslağı, doğum iznine ilişkin daha kapsamlı açıklamalar getiriyor. Buna göre, 8 haftalık doğum öncesi iznine ayrılan memur, bu iznini kullanmakta iken doğum yapması halinde kullanmadığı süreler doğum sonrası mazeret iznine eklenmeyecek. Doğumun gecikmesi halinde geciken doğum sonrası mazeret izninden düşülmeyecek. Öğretmenlerin süt izinlerinde eğitim- öğretimin aksatılamamasına dikkat edilecek.

 

Taslakta, “ Hastalık İzni” konusunda da daha detaylı yer veriliyor. Memurlara aynı hastalığa bağlı olarak, 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren izin süresinin sonunda hastalıklarının devam etiği resmi sağlık kurullarının raporu tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılacak. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanacak.

 

Ayrıca, görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hatalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılacak. Kadrolu öğretmenlerin, yıllık izin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak 10 gün izin almalarını öngörürken sözleşmeli personelin ise ölüm, doğum, evlilik, süt izni gibi haller dışında mazeret izni kullanamayacağını öngörüyor.

 

banner844
Yorumlar (0)