banner851

banner614

Tarih ve Sınav Yasakları Açıklandı

Önümüzdeki haftalarda sınava girecek öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren sınavlarla ilgili ve sınav yasakları belli oldu.

banner619
Eğitim 02.06.2008, 12:22
226
Tarih ve Sınav Yasakları Açıklandı

Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liseleri, Polis Koleji ve Özel Okullarda okumak isteyen öğrencilere yönelik, Orta öğretim Kurumları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavı 8 Haziran 2008 Pazar günü yapılacak.

 

Sınav, 127 il merkezi ve merkez ilçeler, 112 ilçe ve 8 yurt dışı sınav merkezi olmak üzere toplam 247 sınav merkezinde, 2 bin 842 binada, 49 bin 430 salonda yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda gerçekleştirilecek sınav 120 dakika sürecek. Adaylara matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve Türkçe alanında çoktan seçmeli test uygulanacak. Sınavda, 468 bin 905 erkek, 444 bin 707 kız toplam 913 bin 612 aday ter dökecek. Sınava, 1899 özürlü aday katılacak. Adayların sınava gelirken yanlarında, sınav giriş ve kimlik belgesinin yanı sıra en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, yumuşak ve leke bırakmayan silgi ve bir kalemtıraş bulundurmaları gerekiyor. OKS kılavuzunda yer alan kurallara göre adaylar başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava girecekler. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, en geç saat 09.30'da sınava girecekleri okulda hazır bulunacaklar. Kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve cevap kağıtlarını dağıtacak. Sınavda ''A'' ve ''B'' olmak üzere iki adet soru kitapçığı kullanılacak. Her iki tür soru kitapçığında da aynı sorular bulunacak, ancak soru numaraları farklı olacak. Adayların sınava başlamadan önce mutlaka kendilerine verilen soru kitapçığının türünü cevap kağıdına işaretlemeleri gerekiyor. Soru kitapçığının yanlış işaretlenmesi veya boş bırakılması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacak. Sınav başladıktan sonra 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak. Sınav başladıktan sonra adaylar ilk 60 dakika içinde sınav salonundan çıkamayacaklar. Adayların, sınava gelirken, çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu gibi haberleşme araçları, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli ve benzeri araçlar getirmelerine izin verilmeyecek. Görme ve işitme özürlü adaylara sınavda 30 dakika ek süre verilecek. Üst bedenini kullanamayan ya da kullanmakta zorluk çeken adaylara sınav görevlilerinden bir öğretmen, yazman olarak yardımcı olacak ya da adaya sınavda 30 dakika ek süre verilecek. Sınav sonuçları, 11 Temmuzda açıklanacak

 

banner844
Yorumlar (0)