banner851

banner614

Memurlar maaşlarını zamlı alacak.

Devlet memurları 15 Ocak'ta zamlı maaş alacak, 14 günlük zam farkları da hesaplara yatacak.

banner619
Ekonomi 12.01.2009, 18:28
207
Memurlar maaşlarını zamlı alacak.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzalı genelgeye göre, devlet memurları 15 Ocak'ta zamlı maaş alacak, 14 günlük zam farkları da hesaplamaların hemen ardından hesaplara yatacak. Belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanları da belirlendi.

Bakanlar Kurulunun maaşlara ilişkin kararının ardından, ''Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler Genelgesi'' de kamu kuruluşlarına gönderildi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzalı genelgeye göre, sözleşmeli ücretlerinin de, memur maaşlarına paralel yüzde 4 oranında zamlanacağı yılın ilk yarısında, sözleşmelilerin ücret tavanı da 2 bin 491 TL olacak.

Genelgede özlük hakları ve ödemelere ilişkin diğer esaslar da şu şekilde sıralandı:

-2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca kapsama dahil personele 5 TL olarak ödenmekte olan sendika ödeneği, 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren toplu görüşme primi adı altında 10 TL olarak ödenecek.

-2009 yılında devlet memurlarına verilecek zam ve tazminatların belirlenmesine ilişkin olarak kontrol işlemlerinin tamamlanmasına kadar kapsama giren kurumlardan aylık alan personelin zam ve tazminatları, 2008 yılı kontrol edilmiş cetvellere göre ödenecek.

-2009 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 666 TL olacak.

Yorumlar (0)