banner851

banner614

2010-2014 Stratejik Planı başladı.

Düzce Belediyesi 2010-2014 dönemi Stratejik Planını belirlemek üzere Çalıştay Programını başlattı.

banner619
Gündem 17.08.2009, 18:23
209
2010-2014 Stratejik Planı başladı.

Buna göre, yeni dönem için başta Belediyenin Misyon ve Vizyonu olmak üzere müdürlüklerin çalışma amaç ve hedefleri yeni esasları ile genişletilecek. Bu amaca yönelik olarak Belediye Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından da anket çalışmaları da tamamlandı.

Düzce Belediyesi’nin 2010-2014 dönemlerini kapsayacak olan Stratejik Planının belirlenmesi için ilk çalıştay programı yapıldı. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı İsmail Bayram, Belediye Başkan Yardımcıları Ergin Çelikağ, Bayram Bayraktar, Vahap Demirel ve İsmail Tanyel ile birim müdürleri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Etüt ve Proje Müdürü Kenan Özen, Stratejik Plan için ön hazırlıklardan bilgi verdi. Özen, plana altlık teşkil eden Mevcut Durum Analizleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik anketlerin tamamlandığını belirtti. Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram da konuşmasında belediye hizmetlerinin Stratejik Planla halka ve değişime açık ilkeleriyle geliştirildiğini ifade etti. Bayram konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Hiç kuşku yok ki, belediyeler halka yakın ve değişime açık kurumlardır. Bir yönüyle de belediyeler halka en yakın kurumlardır. Bu açıdan bakınca yerel nitelikteki sorunların hemen hepsinin belediyeler tarafından çözülmesi yönünde toplumsal bir beklenti hakimdir. Klasik tanımlamasıyla belediyeler kentte yaşayan 7’den 70’e tüm insanların sorunlarını çözen, çözmesi gereken kurumlardır. Hem Belediyeler Kanunu’ndan gelen görev tanımlamaları içinde hem de halkın klasik toplumsal beklentileri çerçevesinde belediyeler yeniliğe açık, değişime uyumlu bir yönetim ilkesi içinde çalışmaktadırlar. Düzce Belediyesi’nde de bu değerler esas alınmaktadır. Belediye yönetimimizde tüm insanlara, kültürlere, görüşlere ve geçmişlere saygı duyan ve değer veren bir şekilde iletişim esasları benimsenerek, uygulanmaktadır. Farklı yetenekleri, fikirleri; zorluklara karşı yenilikçi, hayal gücü kuvvetli ve yaratıcı çözümleri geliştirici şekilde değerlendiriyoruz. Doğruluk ve dürüstlük teması içinde yaptığımız her işte en yüksek yasal ve ahlaki şartları ön planda tutuyoruz. Öngörülen hedefte ise her zaman, kamu hizmetlerini, verimli, etkin ve kaliteli bir şekilde sunmak vardır. Tüm bunları yaparken de süreklilik ve mükemmellik çabalarını dikkate alıyoruz. Bunun için de belediyeler sürekli kendilerini yenileyebilmeli, bilgi teknolojilerinden yararlanabilmelidir. Bugünkü çağdaş yönetim anlayışı içinde, bir kurum kendi başına yapacağı bir hizmeti diğer kurumlarla daha etkin, verimli ve ekonomik olarak yapabilme koşullarını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle belediye ile kentteki hemen hemen tüm kurumlar arasında hizmet işbirliği ortamı oluşturulmaktadır. Ekibimiz tarafından hazırlanan ‘Mevcut Durum Analiz’ raporunda, kent paydaşlarının yüzde 80’nin Düzce Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapabileceği en az bir faaliyet olabileceği görüşü belirlenmiştir. Bu çalıştay sonrasında Düzce Belediyesi’nin 2010-2014 dönemi stratejik planı belirlenecektir. Hazırlanan raporların da ışığında, bu plan Düzce Belediyesi’nin yol haritasını ortaya çıkaracaktır.” Çalıştay da daha sonra ise Stratejik Plan Çalıştayı moderatörü Doç. Dr. Hamza Ateş, organizasyon, stratejik plan amaçları ve hedefleri konusunda sunum yaptı.

banner844
Yorumlar (0)