banner851

banner955

BAKANLIK GENİŞ KAPSAMLI BİLGİLENDİRME YAPTI

30 Eylül tarihinde Düzce’ye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerel yöneticiler ile muhtarlar tarafından kendisine iletilen doğalgaz ve enerji nakil hatları ile ilgili birçok talebi yerine getirdi. Bakanlık tarafından Düzce’de ki talep ve yapılan işlemler ile ilgili geniş kapsamlı açıklama yapıldı.

Gündem 18.11.2022, 15:30
932
BAKANLIK GENİŞ KAPSAMLI BİLGİLENDİRME YAPTI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül tarihinde Düzce’ye yaptığı ziyarette, bazı bölgelerde yaşanan doğalgaz problemleri ve enerji nakil hatları ile ilgili İlçe Belediye Başkanları, merkez ve köy muhtarları ile STK Başkanlarının taleplerini dinlemişti.

Bakan Dönmez’e iletilen doğalgaz ve enerji nakil hatları ile ilgili birçok problem çözüldü. Bakanlık tarafından Düzce’de çözüme kavuşan birçok sorun ile ilgili geniş  kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Sayın Bakanımızın Düzce İline Gerçekleştirdiği Ziyarette İletilen Taleplere İlişkin Bilgi Notu 1 KONU: Sinirci Köyü Muhtarı Muzaffer DEMİREL tarafından; Köylerinin bir kısmının mücavir alan içerisinde yer alması ve otoban bağlantısına yakın konumda olması sebebiyle doğalgaz hizmetinden faydalanmak istediklerini iletmişlerdir.

İŞLEM: Sinirci Köyü; doğal gaz dağıtım lisansı kapsamındaki hiçbir belediyenin sınırları içerisinde bulunmadığından, söz konusu talep şu aşamada değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

KONU: Çay Mahallesi Muhtarı Hüseyin MALİ tarafından; Mahallelerine 900 metre hat çekilerek gaz arzı sağlanması istenmiştir.

İŞLEM: Dağıtım şirketinden alınan bilgiye göre; Talebe konu Çay Mahallesi, Aydınpınar Caddesi, 2022 yatırım programı kapsamında doğal gaz arzının sağlanacağı bölgeler arasında yer almakta olup, yatırım programı kapsamında imalat çalışmaları yapılacaktır.

KONU: Beyköy-Değimenbaşı Mahallesi Muhtarı Cemil ÇEBİ tarafından; mahallelerine gaz arzı sağlandığını ancak, Adnan MANCI isimli mahalle sakinine 600 metre civarında hat çekilmesi için başvuru dahi alınmadığı ifade edilmiş olup talebin yerine getirilmesi istenmiştir.

İŞLEM: Dağıtım şirketinden alınan bilgiye göre; Düzce İli, Beyköy Beldesi, Değirmenbaşı Mahallesi Muhtarı Sayın Cemil ÇEBİ’nin doğal gaz talebinde bulunduğu, Değirmenbaşı Mahallesi, Değirmenbaşı Sokak, 136 nolu binanın doğal gaz arzının sağlanmasına yönelik tesis edilecek hat güzergâhında, özel mülkiyete konu parseller bulunmakta olup, alternatif güzergâhlar için hâlihazırda açılmış imar yolu bulunmamaktadır. İlgili binaya ulaşımın sağlanabileceği imar yollarının açılması durumunda doğal gaz talebi yeniden değerlendirilecektir. Ayrıca, söz konusu Değirmenbaşı Mahallesi; Beyköy Belediyesi mücavir alanına 2019 yılında dâhil edilmiş olup, 2021 yılında imar planları onaylanmış ve aynı yıl Değirmenbaşı Mahallesinde bulunan toplam 402 konutun 397 adedine gaz arzı sağlanmıştır.

KONU: Muradiye Mengencik köyü muhtarı Tuncay ZENGİN tarafından; köylerinin belediye sınırların içerisinde olduğu ve imar çalışmalarının mevcut olduğu belirterek doğalgaz hizmetinden faydalanmak istediklerini iletmişlerdir.

İŞLEM: Dağıtım şirketinden alınan bilgiye göre; Muradiye Mengecik Köyünde imar çalışmalarının Ağustos 2022 döneminde tamamlanmış olup; projelendirme, malzeme ve ekip planlama işlemleri tamamlanarak 2023 yılı içerisinde köye şebeke yatırımı yapılması planlanmaktadır.

KONU: Düzce merkeze yakın olmak ile birlikte köy statüsünde olan ve hali hazırda imar planlaması bulunmayan yerleşim yerlerine gaz arzı sunulmasına yönelik yoğun talepler alınmıştır.

İŞLEM: Sn. Bakanımızın da ifade ettiği üzere; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince oluşturulan “dağıtım bölgesi” kavramı herhangi bir şehrin belediye ve mücavir alan sınırları olarak ele alınmakta, resmi statüsü köy olan bölgeler ise ancak bağlı bulundukları ilçe veya belde belediyesi kapsamında dağıtım faaliyetine konu olabilmektedir. Bu kapsamda, talebe konu köylere doğal gaz hizmeti ulaştırılabilmesi için öncelikle bu köylerin ilgili belediyenin belediye ve mücavir alan sınırlarına dâhil edilerek imarlı hale getirilmesi ve daha sonrasında ise dağıtım şirketinin lisans bölgesinin bu doğrultuda tadil edilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda anılan bölgelere doğal gaz arzı sağlanmasına yönelik süreç EPDK tarafından takip edilecek ve gerekli işlemler yürütülebilecektir.

KONU: MHP Düzce Mv. Ümit YILMAZ tarafından; Düzce ilinde kablo test cihazının bulunmadığı, ildeki yatırımların çoğunun geçiş hatları ile ilgili olduğu, köylerdeki direklerin ahşap direkler olduğu ve bu direklerin tarla içerisinde kaldığı ve il genelinde sık elektrik kesintileri yaşandığı iletilmiştir.

İŞLEM: Düzce İline Kablo Test Cihazı alımı için çalışmaların devam etmekte olduğu ve 2023 yılı içinde alım yapılması planlandığı, ekonomik ömrünü doldurmuş köy şebekelerinde yenileme çalışmaları master plan çerçevesinde, öncelik durumları dikkate alınarak Dağıtım Şirketi yatırım planları kapsamında değerlendirildiği, bu kapsamda 2022 yılı yatırım planında 6 köyde şebeke yenilemesi yapıldığı ve 2023 yatırım planında ise 15 köyde yenileme yapılması planlandığı tespit edilmiştir.

KONU: Büyükaçma Köyü Muhtarı ve Düzce Muhtarlar Birliği Başkanı Tacettin KAVAL tarafından;  a. Köylerde, orman arazisindeki tapulu yerlerde bulunan ahşap direklerin değiştirilmesi, b. Kış gelmeden evvel ağaç budamalarının tamamlanması, c. Çiftçilerin faaliyet döneminde kullandıkları barınak vb. yerlere elektrik verilmesi talep edilmektedir.

İŞLEM: a. Ekonomik ömrünü doldurmuş köy şebekelerinde yenileme çalışmaları master plan çerçevesinde öncelik durumları dikkate alınarak Dağıtım Şirketinin yatırım planları kapsamında değerlendirildiği, bu kapsamda 2022 yılı yatırım planında 3 köyde şebeke yenilemesi yapıldığı ve 2023 yatırım planında ise 15 köyde yenileme yapılması planlandığı tespit edilmiştir. b. Planlı bakım çalışmaları kapsamında AG+YG hatların bakımı yapılmakta olduğu, şebekeye temas eden ağaç dalları kesildiği belirtilmiştir. c. Yeni Bağlantı talepleri Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde istenilen evraklar ile başvuru yapılması durumunda mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği tespit edilmiştir.

KONU: Yığılca Belediyesi Başkanı Rasim ÇAM tarafından; Evlere çok yakın konumda bulunan elektrik nakil hatlarının yer altına alınması talep edilmektedir. (700 Metre)

İŞLEM: Mevcut havai hatlı şebeke ekonomik ömrünü doldurmamış olup, ayrıca can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmamaktadır. Hatların yenilenmesi ihtiyacı oluştuğunda talep değerlendirilebileceği tespit edilmiştir.

KONU: Düzce Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serhat GEÇTİM tarafından; Dağıtım şirketleri arasında evrak işleyiş ve kayıt sisteminde farklılıklar olduğu, sayaç tedariki açısından sıkıntılar yaşandığı ve proje onaylarında dijital sisteme geçilmesi hususlarında tespit ve talepler iletilmiştir.

İŞLEM: Dünya genelinde yaşanmakta olan tedarik krizi sebebiyle sayaç imalatçısı firmalar tarafından, sayaç imalatında kullanılan çip ve bazı diğer bileşenlerin temininde gecikmeler yaşanmaktadır. Bu gecikmeler sayaç üretiminde aksamalara sebep olmaktadır. Sayaç imalatçısı firmalar tarafında yaşanılan bu aksaklık Dağıtım Şirketi ile yapılan sözleşmelerde bulunan sayaç sevkiyat planlamalarında gecikmeler yaşanmasına sebep olmaktadır. Sayaç alım sözleşmemizin bulunduğu sayaç imalatçısı firmalar ile sürekli iletişim sağlanarak sorgulama yapılmakta, olabildiğince kısmi teslimatlar ile sevkiyatlar sağlanabilmektedir. Gerçekleşen sevkiyatlar ile sayaç ihtiyaçları karşılanabilmekte olup, sayaç taleplerini karşılayabilecek yeterli sayaç stokların bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca projelerin dijital ortamda alınması çalışmaları devam etmekte olup 2023 yılı içerisinde canlı sisteme alınması planlandığı tespit edilmiştir.

KONU: Beyköy – Beytepe Köyü Muhtarı Mustafa USTA tarafından; elektrik kesintileri sebebiyle evlerdeki cihazların zarar gördüğü, oluşan maliyetlerin yüksek meblağlar teşkil etmesi sebebiyle vatandaş tarafından (SEDAŞ ödeyecek dahi olsa) karşılanamadığı ifade edilmiş olup, şirketin süreç içinde yer alması istenmektedir. Sayın Bakanımızın Düzce İline Gerçekleştirdiği Ziyarette İletilen Taleplere İlişkin Bilgi Notu 4 İŞLEM: Dağıtım Şirketinde hasar süreçleri “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” Kullanıcı Zararı Tazmini Başlığı Madde -26 kapsamında yürütüldüğü tespit edilmiştir. KONU: Kozluk Köyü Muhtarı Yaşar YILDIZ tarafından; Köylerine gelen elektrik hatlarının ormanlık bölgeden geçtiği bu sebeple özellikle kış aylarında kesintiler yaşandığı, trafolarının yetersiz kaldığı ve direklerin eski ahşap direklerden oluştuğu ifade edilmiş olup sorunların giderilmesi istenmektedir.

 İŞLEM: Ekonomik ömrünü doldurmuş köy şebekelerinde yenileme çalışmaları master plan çerçevesinde öncelik durumları dikkate alınarak Dağıtım Şirketi yatırım planları kapsamında değerlendirilmektedir. Kozluk köyü şebeke yenilemesi de bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde değerlendirilmeye çalışılacağı tespit edilmiştir.

KONU: Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim ERCAN tarafından muhtelif elektrik talepleri iletilmiştir.

İŞLEM: a. Dokuzpınar Mahallesi Gülle mevkiinde bulunan haneler için trafo tesis edilmesi için Dağıtım Şirketince etüt çalışması yapıldığı ancak herhangi bir tesis çalışması yapılmadığı ifade edilmiştir. Söz konusu bölgede Boğaziçi Belediye Başkanlığı talebine istinaden daha evvel ön inceleme ve etüt çalışması yapıldığı, ancak bölgede bulunan yapı sahipleri tarafından Dağıtım Şirketine bağlantı görüşü başvurusunda bulunulmadığı, Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde istenilen evraklar ile her bir yapı sahibi tarafından başvuru yapılması durumunda mevzuat çerçevesinde enerji talepleri değerlendirilebileceği, b. Yazlık Mahallesi 113. Sokak üzerinde kısmen yeraltı şebeke çalışması yapıldığı devamında Yeşilköy-Yazlık mahalleleri arasında kalan kısmında yeraltına alınması talep edilmiştir. Yeşilköy-Yazlık mahalleleri arasında 113. Sokak devamındaki yol üzerinde kalan şebekenin büyük bölümü ekonomik ömrünü doldurmamış olup, ayrıca can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturmamaktadır. Hatların yenilenmesi ihtiyacı oluştuğunda talep değerlendirilebileceği, c. Bölge genelindeki mevcut ağaç direklerin beton veya galvaniz direkleri ile değiştirilmesi istenmektedir. Ekonomik ömrünü doldurmuş şebekelerde yenileme çalışmaları master planlar çerçevesinde, öncelik durumları dikkate alınarak Dağıtım Şirketi yatırım planları kapsamında değerlendirildiği, d. Yeni açılan 308 nolu caddeye elektrik direği dikilmesi talebine ilişkin ise yeni açılan sokak üzerinde yeni bağlantı talepleri gelmesi akabinde talep değerlendirileceği tespit edilmiştir.

KONU: Düverdüzü Köyü Muhtarı Aydın ÇELİK tarafından muhtelif elektrik talepleri iletilmiştir.

İŞLEM: Ekonomik ömrünü doldurmuş köy şebekelerinde yenileme çalışmaları master plan çerçevesinde öncelik durumları dikkate alınarak Dağıtım Şirketi yatırım planları kapsamında değerlendirilmektedir. Düverdüzü köyü şebeke yenilemesi de bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde değerlendirilmeye çalışılacağı tespit edilmiştir.

 KONU: Düzce Krempark Avm Esnafların tarafından muhtelif elektrik talepleri iletilmiştir.

İŞLEM: Krempark AVM başvurusu, kullanıcının Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında serbest tüketici olarak imzaladığı ikili anlaşmalar çerçevesinde yaptığı ilgili perakende firması arasındaki hukuki bir süreçtir. Dağıtım şirketinin müdahil olduğu bir hususun bulunmadığı tespit edilmiştir.

KONU: Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol ŞAHİN tarafından muhtelif elektrik talepleri iletilmiştir.

İŞLEM: a. Kaynaşlı İlçesi, Karaçalı Mah. Millet ve Bolu Caddeleri, Sarıyer Mahallesi Kültür Caddesi, Merkez Mahallesi Kültür, İstanbul ve Hürriyet Caddeleri ile Kumluca Mah. Hürriyet Caddesi üzerindeki yaklaşık 2,2 km AG+OG havai şebekenin asfalt ve kaldırım çalışması yapılacağı ifade edilerek yeraltına alınması talep edilmektedir. Yeraltına alınması talep edilen caddeler üzerinde toplamda yaklaşık olarak 500 metre Müşterek ve 2.000 metre AG havai şebeke vardır. Şebekenin büyük bölümü 2015 yılında İlçe Merkezinde yapılan yatırım çalışması kapsamında yenilenmiştir. İşletme ve bakım açısından mevcut şebekelerde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Hatların yenilenmesi ihtiyacı oluştuğunda talep değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. b. Eskiköy Mahallesi ile Merkez Mahallesini birbirine ulaşımı sağlayan Türbe Sokak ve Sardunya Sokak üzerine ve yeni açılan Yunus Emre Sokak üzerine Aydınlatma şebekesi yapılması talep edilmektedir. Türbe Sokak, Sardunya Sokak ve yeni açılan Yunus Emre Sokak üzerinde yaklaşık 2,5 km AG şebekesi yapılarak aydınlatma tesis edilmesi gerektiği, söz konusu yol güzergahları yerleşime açık olduğundan yeni bağlantı talepleri de gelmiş olup KET kapsamında tesis çalışması yapılacak ve aydınlatma sorunu giderileceği tespit edilmiştir.

KONU: Sallar Mahallesi Muhtarı Serkan DEMİROĞLU tarafından işletmesine elektrik bağlantısı talep edilmektedir.

İŞLEM: Sallar Mahallesi Muhtarı Serkan DEMİROĞLU tarafından hazine adına kayıtlı tapuda Sallar 1883 ada 1 numaralı parselde bulunan ahır ve müştemilatının enerji talebi için Dağıtım Şirketine başvuru yapılmış ve yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, bağlantı talebinde bulunulan yapının yerleşik alan sınırları dışında kalmasından dolayı Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10/A-5-e maddesine istinaden bölgeden 5 talep gelmesi durumunda 5 yıl içinde enerji talebi değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. Ayrıca; Sn. Bakanımız, Düzce iline 78 Milyon TL yatırımın söz konusu olduğunu, bu bedel ile yatırım programlarının masaya yatırılması ve yatırım bedellerinin arttırılması hususunda ortaklar ile görüşülerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, kesinti sıklığı/süresi ve müşteri memnuniyeti konularında özellikle dikkat ve hassasiyet gösterilmesini istemişlerdir. Buna ilişkin olarak “kesinti sıklığı süresi ve müşteri memnuniyeti adına başta yatırım, bakım ve 7/24 Arıza-Onarım olmak üzere tüm dağıtım faaliyetleri yürütüldüğü, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik gerek çağrı merkezinde gerekse müşteri hizmetleri merkezlerinde iyileştirme projeleri yürütülmeye devam ettiği hususu” EDAŞ tarafından belirtilmiştir.

Yorumlar (0)
Yeni Sayımız