banner851

banner955

BELEDİYELER 17 MADDEDEN SORUMLU OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün belediyelere yaptığı ''Sahipsiz hayvanlar için ön alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun" çağrısının ardından Çevre Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi. Genelgeye göre, tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılması, sahiplenilmemiş olanlara el konulması ve hayvan bakımevlerine götürülmesi istendi.

Gündem 27.12.2021, 18:00
2287
BELEDİYELER 17 MADDEDEN SORUMLU OLACAK

Düzce’de sayıları gittikçe artan başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu tedirginlik gün geçtikçe büyürken, devletin zirvesinden belediye başkanlarına vatandaşın içine su serpecek açıklama geçtiğimiz hafta gelmişti. Belediye başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklardır” diyerek başkanlara barınak sayılarını arttırarak bu sorunu çözme talimatı verdi.

Bunun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine bugün itibariyle genelge gönderdi. Genelgeye göre, tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 7/24 denetim yapılması, sahiplenilmemiş olanlara el konulması ve hayvan bakımevlerine götürülmesi istendi.

Genelge şöyle;

"Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda çevre ve çevre sağlığı hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluğu ile belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma yetki ve imtiyazı belediyelere tevdi edilmiştir. Diğer taraftan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 9.7.2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler uyarınca belediyelerimize gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama, eğitim çalışmaları yapma, ayrıca ilgili belediye meclisinin uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurma görevi verilmiştir.

Bu bakımdan belediyelerimizce son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında;

1- 5199 sayılı Kanun uyarınca üretimi, sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi ve ülkemize girişi, satışı ve reklamı yasak olan tehlike arz eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) ile ilgili belediyelerimizce denetimlerin 7/24 esasıyla yapılması; bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve belediyelerimizce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması,

2- Tehlike arz eden bu hayvanlardan 5199 sayılı Kanunda ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7.12.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı Genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanlar bakımından ise ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kati suretle uyulmasının sağlanması; bu yasağın ikinci defa ihlalinde ise bu hayvanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve bu hayvanların hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bu bakımevlerinde tutulması,

3- Tehlike arz eden bu hayvanların sahiplerinin kendi istekleri ile en yakın bakımevine bırakılmak istenmesi halinde taleplerinin geciktirilmeksizin yerine getirilerek rehabilite edildikten sonra bakımevlerinde tutulması,

4- Sahipli veya sahipsiz olması fark etmeksizin tehlike arz eden hayvanlarla ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde denetimlerin sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete veya suistimale mahal verilmemesi,

5- Hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması,

6- Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili veri tabanına kaydedilmesi ve rehabilite edilmeden hiçbirinin alındıkları ortama bırakılmaması,

7- Henüz rehabilite edilmemiş sahipsiz köpeklerin, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilmesi; geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, hayvanların alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirlerin alınması,

8- Belediyelerimizin sahipsiz hayvan toplama ekibinin çalışması veya herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerimizin ise en yakın bakımevine götürüp teslim etmesi,

9- 5199 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda olduğu kaynağın sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacına yönelik kullanılmasına önem verilmesi; konuyla ilgili belirlenen oranlar asgari oranlar olduğundan belediyelerimizce konunun önemine binaen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, malî durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak bu payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik verilmesi,

10- Sahipsiz hayvanlardan yiyecek bulmakta zorlananlar için konutlar ve insan ikametine mahsus diğer yerler ile trafik güvenliğini tehdit etmeyecek noktalarda düzenli olarak hayvanlara uygun, çabuk bozulmayan yiyecek ve su bulundurulması,

11- Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan gıda üretimi veya tüketimi faaliyetiyle iştigal eden yerlerde oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanarak bunların hayvanların tüketimine uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,

12- Bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için ilân panoları ile internet ortamı ve diğer uygun görülen yayın organlarında duyuru yapılması,

13- Sahipsiz hayvanlarla ilgili icra edilecek faaliyetlerde il hayvanları koruma kurulu ile eşgüdüm ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilmesine özen gösterilmesi,

14- Hayvan bakımevlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili bedelsiz taşınmaz tahsisi dâhil Bakanlığımız görev ve yetki alanında kalan hususlarda Bakanlığımızca gerekli destek ve kolaylık sağlanacak olup bu doğrultuda belediyelerimizin süreci Bakanlığımızla iş birliği içinde yürütmesi,

15- Belediyelerimizce hayvan bakımevlerinin bir an önce yapılması, personelin temin edilmesi ve tefrişi ile ilgili varsa eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve hayvan bakımevlerinin tam kapasitede hizmet vermesinin sağlanması,

16- İlgili Kanunlar ve bu Genelge kapsamında kendilerine tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen belediyelerin hukuki ve/veya cezai sorumlulukları doğacağından, belediyelerimizce konuyla ilgili görev ve sorumlulukların titizlikle ve öncelikle yerine getirilmesi,

17- Belediyelerimizce bu genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkının ihlal edilmemesi, bununla beraber son dönemde bu hayvanların sebep olduğu ve insan yaşamını tehdit eden üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması ve vatandaşlarımızın bilhassa çocuklarımızın can güvenliğinin temini amacıyla bu tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa kesinlikle mahal verilmemesi"

banner844
Yorumlar (9)
CAN 12 ay önce
BELEDIYELER COK VURDUM DUYMAZ DEVLET BELEDIYE BASKANINI SORUMLU TUTMALI HERGÜN BASI BOS KÖPEK SALDIRILARI YETER YA OKUDUKLARIMIZ BEN RAHAT BURDA TEK BASI BOS KÖPEK YOK ALMANYADA
Şampiyon 12 ay önce
Beyciler mahallesi Bolu’ya bağlansın ; olmuyorsa Sakarya’ya bağlansın ……
İnşallah adam gibi ilgile 12 ay önce
Çok güzel olur ancak belediyeler işi zamanında çok gevşek tuttular. Gölyaka da 2010 yılında çok gûzel bir barınak ve sağlık birimi oluşturulmuştu, zamanın kaymakamı orayı bize gezdirmişti, bu yıl pikniğe gittim ve aklıma geldi bir gidip göreyim dedim gitmez olaydım harabeye dönmüş rezil bir halde, o kaymakam bey aklıma geldi, ne kadar çaba harcadığını anlatmıştı, çok yazık, eğer o şekilde olacaksa ( yaptık oldu diyerek atıl durumda kalacaksa bir anlamı yok.) gerçekten çok yazık.
önemiz 12 ay önce
doldur milleti öncü doldur başka yaptığınız bir şey yok
CAN 12 ay önce
DÜZCEDE DOLU BASI BOS KÖPEKLER BELEDIYE SORUMLU AMA SORUMLUGUNU YERINE GETIRMIYO HERYER KÖPEKLERLE DOLU BANADA KACDEFA SALDIRDILAR ALMANYADA 40 SENEDIR GÖRMEDIM BASI BOS KÖPEKLER
DENİZ 12 ay önce
yok efendim içimize su felan serpilmedi, yanlı haber yapmayın. bu genelge ile masum nice can birilerine fazla geldiği için barınaklarda ölüme terk edilecek, hayvanlar tok ve huzurlu olsa kimseye saldırır mı?
Cemile 12 ay önce
Kopekler sokaklarda tehlikeli evet aç kaldikca cocuklara insanlara saldiricaklar yazik okula giden cocuklarjn halini gorseniz kalici konutlarda okadar basi boş kopek varki anlatamam buna bi an once dur denilsin birilerinin canı yanmadan.Bi cocuga bisey olsa bunun hesabini kim verecem
şaka gibisiniz 12 ay önce
bacım sen ilk çocuğunu iki ayaklılardan korumaya bak hadi köpek en fazla yaralar insan oğlu tecavüz edip diri diri yakıp yada toprağa gömüp parçalara ayırıp keyif alıyor zihniyetiniz batsın be bu şikayetlendiğiniz canlılar umarım bir gün sizi enkaz altından kurtarmak için o narin burunlarını kullanmazlar
Mehmet özlü 12 ay önce
Koçyazı mah metek toki 2.bölge 2400 sok. etrafında başı boş köpekler var belediye köpek barınağına alınmalarını istiyoruz
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Yeni Sayımız