banner614

DÜZCE İÇİN YENİ KARARLAR

banner619

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüsü salgını nedeniyle Düzce ve ilçelerinde alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre; Ramazan ayı boyunca sahurda görevli davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine ve iftar saatine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için Ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini saat 18.00'a kadar satışa hazır hale getirmesine kararlaştırıldı.

banner846
Gündem 16.04.2020, 21:32
14159
DÜZCE İÇİN YENİ KARARLAR
banner844

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:

1- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarının beslenmesi açısından ortak kullanılan mera, yaylak ve otlak alanlarına kendi sosyal izolasyon mesafelerini korumak kaydı ile hayvanlarını nakledilebilmelerine,

2- Arı üreticilerinin arı kolonisi için gerekli ilkbahar ve yaz bakımlarını yapabilmeleri açısından kolonilerinin bulunduğu alanlara gerekli hijyen ve koruma tedbirlerine riayet edilmesi ve sosyal mesafenin korunması şartıyla gidebilmelerini, ayrıca İlimizde de konaklayacak olan gezginci arıcıların veteriner sağlık raporu ve gerekli izinleri alarak konaklamalarına izin verilmesine,

3- COVID-19 tedbirleri çerçevesinde İlimizde bulunan deniz, akarsu, baraj, göl ve göletlerde amatör balık avcılığının yasaklanmasına, ayrıca giriş çıkışları yasaklanmış bulunan İllerden özel tekneler ile pandemi süresince İlimiz barınak ve çekek yerlerine giriş yapılmasının yasaklanmasına, aynı zamanda yine bu illerden gelecek olan ticari faaliyet gösteren balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini göstermeleri zorunlu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına çıkarak liman içerisine girmelerinin yasaklanmasına,

4- Veteriner sağlık hizmetleri grubunda yer alan serbest klinisyen veteriner hekimlerin güvenilir gıda üretimi ve sahada hayvan hastalıklarının teşhis, tedavi ve anlama faaliyetlerinin aksamaması açısından gerekli güvenlik ve hijyen önlemlerini alarak faaliyetlerinin yürütülmesine, ayrıca İlimizde kısıtlı yerlere zorunlu hayvan sağlığı hizmetinin verilebilmesi amacıyla giriş ve çıkışlarına izin verilmesine,

5- Bitkisel üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi açısından çiftçilerin ekim, dikim, gübreleme, ilaçlama, sulama, çapalama, hasat, ürünün pazara sunumu v.b. faaliyetlerinde çiftçilerin sosyal izolasyon mesafelerini koruyarak faaliyetlerinin devamının kesintisiz sağlayabilmelerine,

6- Yem, gübre, tohum, akaryakıt, bitki koruma ürünü v.b. tarımsal girdilere erişim veya dağıtım açısından herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde odalar, kooperatifler, birlikler ve özel satış yerleri tarafından sipariş tedariklerinin sağlanması amacıyla irsaliye ile kendileri tarafından gerekli intikal ve lojistiğin sağlanmasına,

7- Gübre, fide, fidan, tohum, bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele makine bayilerinde alışverişler sosyal izolasyon mesafesi gözetilerek yapılmasına,

8- Üretimin devamlılığını sağlayabilmek için üreticilerin üretmiş oldukları sütün, süt soğutma tanklarına veya izinli toplayıcılara intikali ile üretim tesislerine kendileri tarafından naklinin sağlanmasına,

9- Sokağa çıkması kısıtlı olan, hayvancılık ve tarımsal faaliyet yapan yetiştiricilerimiz ile mücbir sebepler nedeniyle (işletmelerine, tarlalarına gidebilmeleri vb.) dışarı çıkması gereken çiftçilerimizin, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerinde kendi adına kayıtlı olduğuna dair  inceleme yapılması sonucu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden belgelerini alarak yalnızca tarım ve hayvancılık faaliyetlerini ifa edebilmesinin izin verilmesine,

10- İlimizdeki kısıtlı yerlerde (Başkaca ilave tedbir uygulanmayan) zorunlu bitkisel ve hayvancılık faaliyetlerinin devamı için Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerinde kayıtlı olan çiftçilerimizin birinci derece yakınları ile birlikte belgelerini ibraz etmeleri durumunda giriş çıkışlarına izin verilmesine,

11- Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerinde kaydı olan çiftçiler ile birinci derece yakınının sokağa çıkması kısıtlı bile olsa belge sahibi ile birlikte ilgili tarımsal faaliyette bulunulmasına izin verilmesine, 

12- İlimizde bulunan tüm eczanelerin; eczane içerisinde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeleri (bariyer, şerit bant, işaretleme vb.) yapmalarına, isteyen eczanelerin eczane içine müşteri almayarak kapıdan veya kepenk arkasından hizmet vermesine,  

13- İlimiz genelinde 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmi tatil günlerinde geçerli olacak şekilde, aşağıda belirtilen istisnalar dışında tüm işyeri ve işletmelerin kapatılmasına,

Açık olacak işyeri ve işletmeler;

   a) Bakkal, market, kasap, manav, şarküteri, fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri,

   b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin ve satışının yapıldığı            işyerleri,

   c) Nöbetçi eczaneler (Eczacılar Odası tarafından gerekli planlama yapılacaktır),

   d) Lokantalar, oteller ve konaklama yerleri.

   e) Fabrikalar, akaryakıt istasyonları, taksi durakları,

   f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler,

   g) PTT, kargo, LPG tüpü ve su dağıtım şirketleri,

 h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri, veteriner klinikleri, tohum, yem, gübre, bitki koruma ürünü vb. tarımsal girdilerin satışının yapıldığı işyerleri,

   i)  Süt işleme tesisleri,

   j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

   k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

   l) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu               madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden           çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece    inşaat alanı ile sınırlıdır.),

                m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları

                n) Makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve           kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

14- Seyahat izin belgesi olmaksızın ilimize giriş yapacaklardan; temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanların araçları ile birlikte; malın cinsi teslimat yeri, alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuzu veya fatura ve benzeri belgelerle giriş çıkış yapabilmesine,

15- İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla şoför dahil üç kişinin seyahat etmesine, birden fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmanın zorunlu olmasına, 

16- İlimiz genelinde tüm toplu taşıma araçlarının 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmi tatil günlerinde geçerli olacak şekilde sadece  07:00-09:00 ve 16:00-19:00 saatlerinde toplu taşıma seferlerinin yapılmasına ve bu seferlerde yığılma olmaması için ilgili belediye başkanlıklarınca gerekli tedbirlerinin alınmasına,

17- Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca sahurda görevli davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine, kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için Ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini saat 18.00'a kadar satışa hazır hale getirmesine ve bu saatten sonra pide üretimi yapmamalarına, fırın önlerinde sosyal mesafenin korunması için gerekli işaretlemelerin yapılmasına ve fırınların içerisine müşterilerin tek tek alınmasına,

18- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,

   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,

   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

   d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar (16)
Adige 1 yıl önce
Valiliğimizin almış olduğu karar için çok teşekkür ederiz. geçen haftada pazar günü için kapatılma kararı alınmıştı bir çok işyeri açıktı sanayiller merkezdekiler bahçeşehir yolu üzerindeki işyerleri açıktı şimdi ise cumartesi pazar günü için kapatma kararı alındı yetkililerin titizlikle kontrol etmelerini rica ediyoruz sebebi açık olmaları fırsatc ılık olmuyormu çunkü kapalı olan esnafların haklarına girmiyorlarmı yetkililerden titizlikle kontrol edilmesini
Eğitim şart 1 yıl önce
geçen yıl 1 ay boyunca davul sesinden sıcryarak uyanan hastam için sana hakkımı helal etmiyorum..Davulla uğraşacağına sokağa tüküren maskesini atan yediği çekirdeğin kabuklarını izmaritlerini atanlara ceza kes.
çalışan 1 yıl önce
herkes bi karar alıyr kimse çalışanları düşünmüyor bu ne sorumsuzluktur valilik bizi eve bırakıcaksa çalışalım
mahalleli 1 yıl önce
Ben saat 2 de yer yatarım 3 de davulcu geçer.sabah davulcu işe gitmiyor tabi.Birde orucu uykuya tutturanlar var.Öbür tarafda hesaplaşacaz...Tamamen Yasaklansın.İsteyen kapısında nöbetci davulsu tutsun.Tamamen Yasaklansın....
halk. 1 yıl önce
davulmu..ahahaha..Nedir davul yaa.saatinize davul sesi yükleyin uyandırsın..Milletin hastası var.Millet gergin..Hala davul diyenlerin kafası davul kadar boş tangırdıyor.
Ali Veli 1 yıl önce
coronovirüs olayından sonra her şeyin fiyatı arttı. Marketler istediği fiyattan mal ve sebze satmaya başladılar ramazan üzeri ise fiyatları adeta katladılar denetleyen yok semt pazarlarını kaldırılınca sebze fiyatlarını istedikleri gibi satıyorlar.
3 cocuj 1 yıl önce
Sayın valim 3 çocuk yapın diyorlar hadi bi sağlık ocağına yada koye gitmek zorunda kalsak şoför artı 3 kişi diyosunuz diğer çocuğu ne yapicam polis cagirip ona mi baktiracam hem çocuk yapın diyosunuz bende 3 kişiden falza bi yere gitme nasi
Ramazan 1 yıl önce
Davulcular ne alaka bu saçmalıkları karar kılacağınıza komple sokağa çıkma yasağı getirin !!
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
16°
kapalı