banner851

banner955

ERDOĞAN ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Gündem 27.03.2018, 18:27 28.03.2018, 17:33
7078

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı. Kanuna göre, eski bakanlara ve TBMM'nin eski üyelerine görevde  bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi  halinde de geçerliliği devam ettirilecek.

 İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme:
Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek  suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor.  Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak  tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan  veriliyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları teşvik ediliyor
Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya  cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi  amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin  ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf  kapsamına alınacak. Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı  geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana gayrimenkulün ortak elektrik  ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik  enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet  kapsamında olacak.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor
Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce  okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve  gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.

Buna göre, işverenlerce iş yerinde kreş ve gündüz bakımevi  hizmetlerinin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan  gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla her bir çocuk için  aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini aşmamak üzere bu  istisnadan yararlanılacak. Bu yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt  tutarının yüzde 50'sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar  Kurulu yetkili olacak.

Vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen,  kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için  zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi  vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak.Düzenlemeyle, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya  vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona  ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin  olarak yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek cezaların muhatabı netleştiriliyor.

Fatura ve fiş düzenlemeyenlere ceza
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere;  verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile  serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde  gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge  olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş  sayılması halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine,  her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere, bu belgelere yazılması  gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük  cezası kesilecek.

Bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler  için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek.

Kantinlerin kiraya verilmesi KDV dışı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kantin olarak belirlenen  alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine de KDV  istisnası getirilecek. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik  belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat  alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası getirilecek. Ar-Ge, yenilik ve  tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım  merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni  makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanacak.

İstihdam desteği sağlanacak
Kanunla, İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlemeye gidiliyor.Buna göre; 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde)  işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri  için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi  desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş  yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi  desteği sağlanacak.

Bireysel emeklilikte cayma süresi artırılabilecek
Bakanlar Kuruluna; işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir  bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden  cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi verilecek.

Şeker pancarı kotasında değişiklik
Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke  toplam A kotasının yüzde 5'ini geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde 10  idi. Türkiye Şeker Fabrikalarına ait fabrikaların özelleştirilmesi halinde,  Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından şirketlere tahsis edilen kotalar da devir  tarihi itibarıyla alıcıya aktarılmış olacak. Özelleştirme sözleşmelerinde yer alan üretim taahhüdünün başlangıç  tarihinden itibaren alıcı şirketlerin 5 yıl boyunca her pazarlama yılı için,  kendilerine tahsis edilen kotalardan yüzde 90'ın altında arz sağlamaları halinde,  ilgili pazarlama yılı kotasının yüzde 90'ı ile arz arasındaki fark kadar kota  hakları, Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak.

Ölüm aylığı hakkı
Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi  halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik  nitelikleri devam edenlerin, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı  hakkından yararlanabilecek.
Ay içerisinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde  arşiv yükünün azaltılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin kaldırılması amacıyla  işverenin beyanı kabul edilecek ve ilgili kurumca bu belgeler gerekli  görülmedikçe istenilmeyecek.

16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya  kadar ÖTV teşviki getiriliyor

Konut desteği artıyor
Kanunla, vatandaşlara konut desteği artırılıyor. Buna göre, kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın  almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale  getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e  çıkarılacak. Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı 3  katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev  yapmış öğretmenlerden, bu görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü  itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, öğretmenliğe atanabilmek  için aranan özel şartları taşımaları, KPSS'den belirlenen taban puan ve üzerinde  puan almış olmaları kaydıyla yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli  personel olarak istihdam edilebilmelerine imkan sağlanacak. (Kaynak: Milliyet)

Yorumlar (6)
Ne değişecek? 5 yıl önce
İletişim opöratörlerinin silinen 5 milyarlık vergi borçları iptal mi? Yandaş Memet Cengizin silinen 425 milyon vergisi gerimi alınacak? Yada Ötv, Kdv kaldırılacakmı?
Vayyy Beee 5 yıl önce
RABBİM BU AKP Yİ BAŞIMIZDAN ALIP KURTSRSIN BİZİ
Burak 5 yıl önce
Sözleşmeli öğretmenlik için neden 1,5 yıl, 1 yıl olacaktı. Bazen her haktan mahrum kalıyoruz.
X-ray 5 yıl önce
A kotasi ne ve icerigi neler? Bu %5 artis ne?
ali alemdar 5 yıl önce
eski bakan yada vekillere diplamatik haklari emekliliktede veriliyo olmasi bakurlularada bi yasa çikarin bari mezarda emekliligimizi bari çok gormeyin yaş uygulamasini kaldirin turkiye şartlari 55 yaş olum emeklilik yaşi 58 hayirli olsun
BİREYSEL EMELLİLİK 5 yıl önce
Arkadaşın maaşından bir yıldır zorunlu bireysel emekliliğe para kesildi. Ayrıldı yapılan kesintinin 40 TL eksiğini ancak alabildi. Kesilen parayı geri alamadı geçtim kar etmekten...
21
açık