banner851

banner955

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI MURAT ZAMAN’I ZİYARET ETTİLER

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Kâtip Üye Murat Sert, 9. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Özdemir, Komite Üyesi Faruk Yusufoğlu T.C Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ı Ankara’da ziyaret ederek sigortacılık alanında acil çözülmesi beklenen konular hakkında bilgiler verildi.

Gündem 26.10.2022, 11:30 26.10.2022, 13:16
223
HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI MURAT ZAMAN’I ZİYARET ETTİLER

Zaman’a sigortacılık sektörünün başlıca sorunları olan trafik sigortası asgari komisyon oranlarının artırılması, devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması, tek fiyat uygulamasına geçilmesi veya sigorta acentelerine tüm sigorta şirketlerinden trafik poliçesi satış imkânı verilmesi, trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı yazısı iletilmesi, araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması, 50 cc motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması, doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin ivedilikle sağlanması, trafik kesme yetkisi olan tüm şirketlerin trafik sigortasını bir sınır olmaksızın kesmesinin sağlanması, zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması, çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması, sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması, zirai ve ticari kredilerde de sigortalılara cayma hakkı tanınması, bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi, sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yapmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi, sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması, bilgilendirme yükümlülüğünün süre bakımından sınırlandırılması, bilgilendirmenin dijital ortamda yapılabilmesi sigorta acenteleri arasındaki iş paylaşımının KDV’den muaf tutulması ve söz konusu işlemlerde komisyon gider belgesi düzenlenmesi, SBM yönetim komitesinde acentelerin temsilinin sağlanması, il taşıma kapasitesine göre acente merkezi ve şube açılışına izin verilmesi, SBM (sigorta bilgi ve gözetim merkezi) online sisteminin (tramer) daha elverişli hale getirilmesi hakkında istişarelerde bulunuldu.

T.C Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, sorunların çözümü noktasında ivedi şekilde aksiyon alınması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
Yeni Sayımız