banner851

banner614

“İNANÇLARI HEDEF ALMAK ÖZGÜRLÜK DEĞİL, KÜSTAHLIKTIR”

banner619

Memur-Sen 81 il teşkilatlarından yapılan ortak basın açıklamasıyla Fransa'nın ve Macron’un İslam dünyasının inançlarını hedef almasını eleştirdi. "Küstahlığı Protesto Ediyoruz" başlığıyla yapılan açıklamanın Düzce ayağında Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi kameralar karşısına geçti. Çelebi, “Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki; özgürlük Batı’da slogandır. Macron, İslam’dan korkuyor” diyerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Hz. Muhammed’e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasına tepki gösterdi.

banner846
Gündem 27.10.2020, 13:59 27.10.2020, 16:12
1754
banner844

"Küstahlığı Protesto Ediyoruz" sloganıyla yola çıkan Memur-Sen 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamasıyla "İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" diyerek Macron ve Fransa'ya karşı duruşunu ortaya koydu. Açıklamanın Düzce ayağında ise Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve Memur-Sen üyeleri kameralar karşısına geçti. Açıklamada yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, Avrupa aklını esir aldığı vurgulanırken Macron ve benzerleri “emperyalist ameleleri” olarak nitelendirildi.

Memur-Sen Basın Açıklaması:

“AVRUPA’DA BİRÇOK ÜLKEDE BİR CİNNET HALİ YAŞANIYOR”

Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen, hatem-ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa’ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını tel’in etmek için burada toplandık. Değerli dostlar, sayın basın mensupları… Aslında Macron, bir görüntü… Avrupa’da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor… Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir.

“İNSANLIĞIN İNANÇLARINI HEDEF ALMAK ÖZGÜRLÜK DEĞİL, KÜSTAHLIKTIR”

Cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi’ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz. Hemen belirtelim ki; insanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır.

“MACRON TERÖRE VE KİNE ORTAK OLMAKTADIR”

Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Evet… Emanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi “bu ülke aklını mı yitirdi” şeklinde eleştirilmiştir.

“MACRON İNSANDAN VE İSLAMDAN KORKUYOR”

Değerli dostlar… Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda… Macron, insandan korkuyor. Macron, adaletten korkuyor. Hülasa, Macron, İslam’dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki; özgürlük Batı’da slogandır. Batı iki değerden korkmaktadır aziz dostlar; adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam da bunu vaat etmektedir. Bütün insan hakları aktivisti örgütlerden, kişilerden, emek hareketlerine yön veren kuruluşlardan, kişilerden beklentimiz, çağrımız şudur: Özgürlük insanın, dünya insanlığın ikametgâhıdır. Renkleri, fikirleri ve inançları; hakaret etme, küçük görme, şiddeti çağırma aracı yapan, kendi kirli oyunları için saklama tezgâhları oluşturan, siyasi kimlikleri, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlere birlikte cevap vermeli, onlara yenilgiyi birlikte tattırmalıyız.

“BİZ İNSANIZ VE DÜNYADA BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

İnancımız, farklı olabilir. Fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var; biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. Biz insanız, elbette inanacağız. Biz insanız, elbette insan onurunu savunacağız. Biz insanız, en kesin şekilde söylüyorum ki inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz.

“MACRON YOK OLUŞUNU GECİKTİRMEYE ÇABALIYOR”

Tam da bu noktada belirtmek isteriz ki; Emmanuel Macron ve diğerlerinin aslında neyi gizlediğin, kimi kolladığının iyi bilinmesi gerekiyor. Dünya’nın imkânlarını, insanların inançlarını çalanlar yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar.

“MACRON VE BENZERLERİ EMPERYALİSTLERİN AMELESİ”

Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkûmdur.

“TÜM PEYGAMBERLER KUTSALDIR”

Biz buradan bir konunun altını kalın çizgiyle çizmek istiyoruz…  Bütün dünya duysun ki; bizim için Hz. İsa da Hz. Musa da hülasa, Hz. Adem’den Hatemül Enbiya Hz. Muhammed’e bütün peygamberler kutsaldır, haktır, sataşmadan dahi muaftır. Çünkü onlar, insana onuru ikram, insanlığa felahı imkân haline getirmek için yaşadılar, yaşattılar ve hakikati, doğruyu yaydılar. Dolayısıyla biz, neye inandığına bakmaksınız, yüce Allah’ın yarattığı bütün insanları “yaradılanı sev yaradandan ötürü” düsturuyla sever, hakikatin ışığı sönmesin, refah sömürülmesin, felah engellenmesin diyerek de hilkati garibenin yani Macron gibilerin karşısından mücadele etmeyi hem düstur hem onur sayarız.

“VİRÜS FRANSA’YI ESİR ALDI”

Evet, emperyalist stratejilerden tevarüs ettirdikleri taktiklerle sinir uçlarına dönük tehdit üretiyorlar bugün. Bu tezgâh temelde, İslam’ı ya da insanı önemsemeyen, hayatı dünyayı ve iktisadı kendi tekelinde gören emperyalist tapınağın, kapitalist şövalyelerinin unvanlarını, imkânlarını ve düzenlerini kaybetmeme feryadından başka bir şey değildir. Aslında yaşanan bir yok oluş cinnetidir. Ve görünen o ki, Macron, mazlumların kanı ile semirmiş emperyalist coğrafyanın, en zayıf ülkesinin lideri olması bakımından beyhude terör çığlıkları atmaktadır. Zira virüs Fransa’yı esir almıştır. Yıkılan ve yok olan sömürü ve onu var eden düzendir. İcra ve inşa edecek olansa inanan özgür insanın iradesi ve adil dünya düzeni mücadelesidir. Ve beklenen şudur ki, sefer insana mahsus, zafer imana dairdir.

“YA MUHAMMED, SENİ SEVİYORUZ”

Uyanan bu dünyayı selamlarken, gönlümüzce rahmet peygamberine salavat getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz: Ya Muhammed seni seviyoruz. Ya Muhammed seni seviyoruz. Ya Muhammed seni seviyoruz."

HABER: Mehmet GÜNESEN

Yorumlar (12)
EĞİTİMCİYE İFTİRAYA HAYI 6 ay önce
ZULMÜ KINIYORUZ!!!
EĞİTİMHANELER iyileştiril 6 ay önce
MOBBİNG uygulayanlar cezalandırılsın!!
MOBBİNG’E HAYIR!!! 6 ay önce
Hukuksuz eylemlere,değersizleştirme çabalarına HAYIR!!!!
PROTESTO ediyoruz!!! ADAL 6 ay önce
Her şeyden önce ADALET istiyoruz imtiyaz değilll!!
Sendika Üyesi 6 ay önce
Bazı okul müdürleri birbirlerinin rezilliklerini nasıl da kapatıyorlar.Eğitimhanelerin böyle iftiracı böyle korkaklara emanet edilmiş olması ne kadar üzücü.Adamını bulan oturmuş o koltuklara...Heleki eğitim denetmenleri, idareler...Bu rezillikleri dile getirdin mi hemen susturuveriyorlar. Konuşmak için, insan eğitmek için geldiğimiz bir yerde yıllarca susturulduk. İftiralarıyla susturdular, hakaretleriyle susturdular. Bastırıldık,susturulduk! SUS..SUS..SUS!.. Sayın Sendika Başkanı bu tür haksızlıkları hiç dile getirmiyor.Okullarda ne kepazelikler dönüyor, hiç bahsi bile geçmiyor. En başta da kendi yardımcısı iftiracı... Utanmadan ne iftiralar yapıyor! SUSTURULDUK!!! Adaletsizlik diz boyu ama bizler susturuluyoruz.
Üye 6 ay önce
Sayın Sendika Başkanı, biz Eğitim Bir Sen üyesi olarak yardımcınızın yaptığı iftiralara ve eziyetlere karşı neden savunulmadık?
Sultan 7 ay önce
Eğitim için o kadar nutuklar atılıyor bir arpa boyu yol alamadık.Eleştiri hep daha iyisi içindir.Ama nedense ilerleme kaydedemedik.Yine insanlar yapacağını yapıyor.Kimi okul müdürleri okullarda terör estiriyor bunlara çözüm getirilmedikçe sorunlar hiç bitmeyeceği gibi giderek büyüyecektir.Eğitimde her şeyden önce amaç istenilen yönde ,kaliteli bireyler yetiştirmektir.Neden asıl gayeden uzaklaşıldı? Amaç öğrenci ilken eğitim kurumları sen ben ortamlarına dönüştürüldü.Okullar, sanki müdürlerin şahsi mülkiyeti gibi her istediğini yapıyorlar.Adaletsizlik diz boyu.Bu nedir, nasıl bir yönetimdir ki bir okul müdürü kendi özel amaçları için okulu yönlendirebiliyor.Ve yüksek mevkiideki insanlar da bu kişilere arka çıkıyor.
Güzel insan 7 ay önce
Peygamberimiz Hz Muhammed güzel insan! Her şeyi ile örnek.O’na dil uzatanların dilleri yansın.O bizim değerimiz,canımız.Biz ancak O’nun gibi yaşarsak O‘nu içselleştirmiş ve değerlerini korumuş oluruz.İnsan oluruz.Sırf politika için değil! Güzel insan olmak için yasakladıklarından kaçınmalı olumlu bulduğu davranışları sergilemeliyiz.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
25°
açık