banner851

banner614

Memurlarla İlgili Maddeler Kabul Edildi

banner619

Torba Yasa Tasarı'nın 5. bölümünde yer alan memurla ilgili maddeler TBMM'de kabul edildi.

banner846
Gündem 05.02.2011, 10:20
192
Memurlarla İlgili Maddeler Kabul Edildi
banner844

Kabul edilen maddelere göre, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan unvanı müdür olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar, araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumda olan memurlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edebilecek. Kadın memurlar, doktor raporuyla hamileliğin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 1 yıl gece nöbetine ve vardiyasına kalmayacak. Özürlü memurlara isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak. Memur, verilecek raporla hastalık hallerinde 12 aydan -18 aya kadar izin verilecek. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak. Doğum yapan memurun analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura da doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar da, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek. Yurt dışına gönderilen , sürekli yurt dışına atanan memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek. 5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek. Aylıksız iznin bitiminde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak. Askere giden memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak. Memurlar, personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak. Başarılı memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor. İkamet ettiği il sınırları dışına çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri, disiplin suçu olmaktan çıkarılıyor. Ceza alan memurların atanamayacakları görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda, bu görevlere atanmaları mümkün olacak. Ayrıca, disiplin cezalarına itirazlar yeniden düzenlenirken, Anayasa değişikliğine uyum amacıyla uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu da açılıyor. Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Görevlendirme süresi, 1 yılda 6 ayı geçemeyecek. Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel, Anayasa'da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak. Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavı, merkezi olarak yapılacak.

Haber; A. DEVELİOĞLU

Yorumlar (0)