banner851

banner955

OSB Kanun Tasarısı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, ''Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu''nda değişiklik yapan kanun tasarısı kabul edildi.

Gündem 23.10.2008, 15:35
203
OSB Kanun Tasarısı kabul edildi.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanun'da değişiklik yapan kanun tasarısı kabul edildi. Kanunla OSB'lerde yer alan sanayicilerin küçük ölçekli imalat ve tamiratlarına ilişkin ihtiyaçları karşılanıyor. Bundan sonra OSB'lerde küçük imalat, tamirat, ticaret, sağlık, eğitim, lojistik merkezler yer alabilecek. OSB içinde faaliyet gösteren bu yerler, bölge büyüklüğünün yüzde 10'nu geçemeyecek. Ortak yerlerden sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları, arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlar ise bölge büyüklüğünün yüzde 8'inden az olamayacak.

OSB'lerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak sorunları çözüme kavuşturmaları amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu oluşturulacak.

OSB'lerde, kurulması öngörülen yerde, varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri yer alacak.

Kredi kuruluşları OSB'lerde alacaklarını tahsil edememeleri halinde, lehlerine ipotek konulmuş taşınmazların satışına katılabilecek, taşınmazları satın alabilecek, bu taşınmazları, kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içinde satabilecek, kiralayabilecek.

OSB'deki taşınmazların icra yoluyla satışları dahil, üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınacak, bunun için tapuya şerh zorunluğu getirilecek. Bu düzenlemeyle, ülke genelinde uygulanan tapu işlemlerinde birliktelik sağlanacak.

banner844
Yorumlar (0)
22
kapalı