banner851

banner955

Sağlık-Sen Konuyu Yargıya Taşıdı!

Sağlık-Sen, 4924 kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personele nöbet ücreti verilmemesini Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

Gündem 03.06.2010, 17:00
205
Sağlık-Sen Konuyu Yargıya Taşıdı!

Konu hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Düzce Şube Başkanı Bülent Güleç,Sağlık Bakanlığı’nın 14.05.2010 tarih ve 19728 sayılı işlemi ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personele nöbet ücreti verilmeyerek, nöbet izni kullandırılması gerektiği hususu düzenleme altına alındığını, Bakanlığın, 657 sayılı Kanuna tabi çalışanları ise söz konusu düzenlemenin dışında tuttuğunu belirtti. Bu gelişmeler üzerine, Sağlık-sen Genel Merkezinin, düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ayrılık teşkil ettiği gerekçesiyle Danıştay’a dava açtığını bildiren Güleç, “ Danıştay’a açılan davada, “4924 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin, yapmış oldukları işler, üstlendikleri sorumluluklar ve riskler itibari ile 657 sayılı Kanununa tabi memurlardan hiçbir farkı olmamasına rağmen idare tarafından ayrıma tabi tutulması Anayasaya, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye ve Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiştir.4924 sayılı Kanuna tabi personelin nöbet ücreti alamayacağına dair işlem açıkça hukuka aykırıdır ve telafisi imkansız zararlar meydana gelebilir” denilerek, yürürlüğünün durdurulması ve iptali istenmiştir. Davada ayrıca; davalı idarenin işleminden dolayı, 30.01.2010 tarihinden itibaren 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi talep edilmiştir. Sağlık-Sen hitap ettiği kitle ve meslek gruplarının, özlük haklarında kayba uğramalarına asla göz yummayacak, bunun için her zaman ve zeminde girişimlerde bulunmaktan kaçınmayacaktır.” dedi.

Haber; Ş. ÇAKIR

Yorumlar (0)
Yeni Sayımız