banner851

banner614

TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER!

Düzce'ye gelen SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu, Kamu Hastane Birlikleri düzenlemesini eleştirdi. Yeni düzenlemenin devlet hastanelerini “ticarethane” haline getirdiğini öne süren Erdolu, bu uygulamaya “Dur” demek için, Türkiye’deki tüm hastanelerde mücadele etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

banner619
Gündem 07.11.2012, 18:37
248
TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER!

Düzce’yi ziyaret eden SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu ve merkez yönetim kurulu üyeleri Spor Sokak çıkışındaki zabıta noktasında basın açıklaması yaptı.
SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu burada yaptığı açıklamada Kamu Hastane Birlikleri düzenlemesinin ardından hastanelerin şirket haline getirildiğini ve sağlığın ticari meta haline dönüştürüldüğünü savunarak, “İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkıyoruz. CEO’larınıza ‘hoş geldin’ demiyoruz”. dedi.
Yargı devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yasal alt yapısının tamamlanmadığını belirten Erdolu, “Hükümet, Sağlık Bakanlığı’nın yapısını tamamen değiştirerek talan eden, devlet hastanelerini “ticarethane” haline getirilen Kamu Hastane Birlikleri düzenlemesini de içeren bu KHK, TBMM açık olmasına, KHK çıkarma yetkisinin nerede, nasıl ve ne zaman kullanılabileceği Anayasa’da açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, Yüce Meclisi devre dışı bırakarak, bir gece yarısı operasyonu ile ve yangından mal kaçırırcasına çıkarmıştır. Çıkarılan ve sağlıkta yıkımı getiren 663 Sayılı KHK için Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmış ve sürmekte iken, Hastane Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamına gelen “Genel Sekreter” ve 10 bin 300 sözleşmeli yönetici kadroların atamalarını yapıp uygulamayı başlatarak yargıyı devre dışı bırakmaya çalışmaktadır”dedi.
Partizanca kadrolaşma
Atanan Birlik Genel Sekreterleri ve sözleşmeli yöneticilerin incelendiğinde birçoğunun iktidar partisi ile adaylık, yöneticilik gibi siyasi bağlarının olduğunu söyleyen Erdolu, uygulamanın yalnız özelleştirme değil aynı zamanda partizanca kadrolaşma anlamına geldiğini öne sürdü.
Erdolu, “Kamu Hastane Birlikleri uygulaması, hastanelerin tamamen “İşletme” olarak yönetileceği, çalışanların ise güvencelerine bakılmaksızın, çalıştıkları birliğin verimliliği-kârlılığı üzerinden birliğe bağlı hastaneler arasında ve gerektiğinde birliğin dışına çıkarılarak sürgün edileceklerdir. Emekçilerin iş-işyeri güvenliği ortadan kalkacaktır. Kamu Hastane Birlikleri, A B C D E diye sınıflandırılmış hastanelerin, tıpkı özel hastanelerde olduğu gibi, katkı, katılım payı ve ilave ücretlerinin farkı nedeniyle, herkesin parasına uygun olan hastaneye başvurması demektir.“ dedi
Erdolu, yasama organı olarak milletvekillerini devre dışı bırakacağını savunduğu Kamu Hastane Birlikleri düzenlemesine karşı birlikte olmak ve halkın sağlık hakkını savunmak için milletvekillerine çağrıda bulunurken, bu uygulamaya “Dur” demek için, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerindeki bütün hastanelerinde, sokaklarında, meydanlarında mücadele etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Erdolu'nun açıklamasının ardından SES üyeleri, “AKP sağlığa zaralıdır” sloganları attıktan sonra dağıldı.

banner844
Yorumlar (0)