banner851

banner614

TMMOB KIRMIZI KOT AÇIKLAMASI

banner619

Türkiye Mimarlar Odası Düzce Şubesi tarafından kırmızı kot uygulaması konsunda yapılan tartışmalar hakkında basın açıklaması yapıldı.

banner846
Gündem 04.02.2010, 18:11
218
TMMOB KIRMIZI KOT AÇIKLAMASI
banner844

Kent konseyi imar ve şehir çalışma grubunun hazırladığı ve Belediye meclisininde gündeme alınması reddedilen kırmızı kot uygulaması konsunda Mimarlar Odası Düzce Şubesi tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada Düzce Kent Konseyi İmar ve Şehir çalışma grubu üyesi Mimarlar Odası Düzce temsilciliği adına Mimarlık mesleğinin uğraş alanı kapsamında mevcut kentsel yaşam süreci içerisinde gerek günlük ve gerekse gelecekteki yaşamımızı etkileyecek olguların tesbitine dair görüş değerlendirmelerimizi öngörü niteliğinde içeren yazımızı kent konseyine sunmuştur.
Değindiğimiz konulardan biri olan kırmızı kot konusunun içinde bulunduğumuz süreçte öncelikli olarak ele alınıp çözüme kavuşturulması olgulardan biri olduğunu özellikle belirtmiştik.
Belediye hizmetler kapsamında şehrimizin gelişiminde birinci derecede etkili olan imar lanlarının revizyon çalışmalarında ileriye dönük toplumsalv e kentsel yarar ve kazanımların öncelikli olarak birinci derecede değerlendirilmmesi gerekitği toplum menfati siyasi ve kişisel çıkarlardan önce geldiği konsunda beyinsel eğitim ve kavramın kazandırlması hususunda tüm sorumluluk taşıyan kişi kurum ve kuruluşlar ile yöneticilerin özverili ve sorumlu gayret göstermeleri önemine değinmiştik, yapılaşmada gabari kosunda kentsel silüeti etkileyen altyapı ile üst yapının oluşumunda baz alınması önemli erekli olan kırmızı kotun halen daha kentimiz sıhnırları dahilinde belirlenmemiş olması imarv e altyapıyla ilgili fen işleri çalışmalarda disiplin sağlanması bakımından teknik bir eksiklik olarak kendini göstermektedir.
Bu gereklilik zorunluluğundan yola çıkarak düzce kenti sınırları içindeki merkez dahil tüm belediyelerin bu konuda ciddi bir çalışma yaparak kırmızı kotu belirlemelerinin gerektiği hususunu özellikle vurgulamıştık,
bu kavram çerçevesinde son günlerde ortaya çıkan düzce belediyesi meclis grubunun oturumunda gündeme gelen ve kamu yararı gözetilmesi gereken konuyla ilgili yanlış anlamalara mahal vermemek üzere işbu basın açıklamasına zaruret ortaya çıkmıştır. Konunun teknik içerik itifa vetmesi nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından kırmızı kot projesinin hayata geçirilmesiyle kent yolları altına yerleştirilmeleri kaçınılmaz bulunan yer altı teknik hizmet tesislerinin belirli bir düzende eğitimde ve standardda yerleştirilmelerine olanak sağlayıp daha güzel gürültüsüz ve temiz bir kent yaratılacaktır, bir altyapı tesisisinin onarımı yapılırken bir başka hizmetin aksaması önlenecek canv e mal güvenliği korunacaktır plansızlık nedeniyle oluşabilecek su baskınları gibi doğal olayların yaratabileceği olumsuzluklar ortadan kaldırılabilecektir binalara sağlıklı kot verilecektir yollara ait kaplamaların tahribi önlenecektir. Düzce Mimarlar Odası.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur