banner851

banner614

TOPLU ULAŞIMDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Düzce’de artan Koronavirüs Salgını vakalarına karşı, denetimler en üst seviyeye çıkartıldı. Bu akşam saatlerinde olağan üstü toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, il genelinde salgına karşı denetimlerin sıklaştırılması kararı alındı. Kararlar kapsamında Şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşımlarında HES Kodu zorunluluğu getirildi.

banner619
Gündem 06.11.2020, 23:42 06.11.2020, 23:52
8910
TOPLU ULAŞIMDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren Yeni Tip Covid-19 salgınında tehdit devam ediyor. Türkiye genelinde, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, devletin tüm kurumları salgınla mücadele çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların özellikle normalleşme süreci ile birlikte rehavete kapılmaları nedeniyle hem vaka sayıları, hem de salgına bağlı ölüm oranları hızla artmaya devam ediyor. 

Düzce’de son zamanlarda artan vaka sayıları üzerine bu akşam olağan üstü Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, salgına karşı sıkı tedbirler alındı. Toplantıda alınan kararla, Düzce Şehirlerarası ve Şehir içi toplu ulaşımında, HES kodu zorunlu hale getirildi. Toplantıda ayrıca Düzce genelinde başta kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm birimler teyakkuz halinde denetimlerini arttırılması kararı alındı. 

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde: “Covid-19 salgınının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı bilinmektedir. Ülkemizde alınan önlemlere ve yaygın bir şekilde yürütülen ikaz, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen son dönemde toplu ulaşım araçları, pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlerde sergilenen tedbirsiz davranışlardan ötürü salgının yayılımının devam ettiği görülmektedir.

Bu çerçevede 06 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren;
1)    Bugüne kadar yürütülen denetim faaliyetlerinin ötesinde yeni bir yaklaşım sergilenerek;
•    Kalabalıkların oluştuğu/oluşabileceği yukarıda belirtilen alanlar başta olmak üzere sahada denetim yapmakla görevli ekip sayılarının azami ölçüde artırılmasına,
•    Bu amaçla yerel yönetimlerin imkanlarının da seferber edilmesina,
•    Özellikle işyeri ve cadde/sokak denetimlerinde belediye zabıta personelinin tamamından istifade edilmesine,

2)    Tiyatro, sinema ve konser salonları, Kolluk görevlileri ve zabıta personelinin yanı sıra denetim ekiplerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından mümkün olan en fazla sayıda personelin görevlendirilmesine,

3)    İl merkezinde ve tüm ilçelerimizde bizzat valiler ve kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilecek/koordine edilecek olan sahadaki denetim faaliyetlerinin; belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler vasıtasıyla özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmasına,

4)    Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu ulaşım araçları (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik/ağırlık verilmesine,

5)    Toplu ulaşım araçları ve ticari taksilerin denetimlerinde;
•    Her aracın kontrol edilmesine özellikle dikkat edilmesi, örneklem yöntemiyle aralarından birkaçının denetimiyle yetinilmemesine,
•    Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında HES kodu ve maske zorunluluğuna,
•    Şehir içi toplu ulaşım araçlarında (metro, metrobüs, tramvay, belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs, midibüs vb.) yolcu kapasite sınırlamasına, HES kodu ve maske zorunluluğuna,
•    Ticari taksilerde sürücüler ve müşterilerce maske takılması, araç içerisinde yeteri kadar dezenfektan malzemenin bulundurulması, aynı anda alınabilecek müşteri sınırına uyulması, her vardiya değişiminde aracın iç temizliğinin yapılması ve sürücüler tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi zorunluluğuna,
Uyulup uyulmadığı hususlarının göz önünde tutulması ve salgınla mücadeleye yönelik alman tedbirlere aykırı davranan toplu ulaşım araçlarına, sürücü ve işletmecilere ve tedbirlere uymayan yolculara ilgili Genelgelerimizde yer verilen yaptırımların tereddütsüz uygulanmasına,
6)    Pazaryerleri (mahalle veya semt pazarları, sosyete pazarları vb.) denetimlerinde;
•    Alandaki tezgâh/sergi düzenlemelerinin fiziki mesafe kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
•    Pazar içerisinde esnaf ile müşterilerce maske takılması zorunluluğuna riayet edilip edilmediği,
•    Esnaf ve müşterilerce fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı,
•    Pazar girişlerinde müşteriler için erişilebilir ve yeterli şekilde dezenfektan malzemelerinin bulunup bulunmadığı,
•    Pazarcı esnafınca kişisel hijyen ve eldiven takılması zorunluluğuna uyulup uyulmadığı,
•    Pazar içerisinde özellikle akşam saatlerinde aşırı kalabalıkların oluşmasını önlemeye yönelik zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı,
hususlarına dikkat edilerek ihmali davranış içerisinde bulunan esnaf ve müşterilere gerekli ikazların yapılması, yaptırımların uygulanması, tespit edilen aksaklıklarda sorumluluğu bulunan yerel yönetimler ile zabıta ekiplerinin uyarılmalarına,
7)    Alışverişin ve sosyal hayatın canlı olduğu cadde, bulvar ve sokakların denetimlerinde;
•    işletmecilerin ve vatandaşların fiziki mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları,
•    Bu gibi yerlerde bulunan alışveriş mekanlarının kalabalık oluşumuna neden olacak faaliyet içerisinde bulunup bulunmadıkları,
•    Bu yerlerde bulunan işyerlerince kendileri için belirlenen kural ve tedbirlere riayet edilip edilmediği,
hususlarına dikkat edilmesine,
Ayrıca bu yerlerde kolluk/zabıta araçlarından megafonlar vasıtasıyla sürekli anons yapılmak suretiyle vatandaşlarımıza mesafe ve maske kurallarının hatırlatılması ve kalabalıklardan uzak durulmasının öneminin vurgulanmasına,
Yapılan anonslara rağmen tedbirlere aykırı davranışlar içerisinde bulunmakta ısrar eden kişiler ile işyerlerine idari yaptırım uygulanmasından imtina edilmemesine,
8)    Bu yerlere ilişkin yapılacak denetimlerde öncelikle yukarıda açıklanan hususlara riayet edilip edilmediği hususu dikkate alınmakla birlikte her bir işletme için Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde belirtilen kriterler yönünden de denetlenmesine,

9)    Yapılan denetim faaliyetleri sırasında Covid-19 tamlı veya temaslısı kişilerin izolasyon koşullarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ilgili Genelgemiz çerçevesinde yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmalarının sağlanmasına,

10)    Denetimlere ilişkin raporlamaların İ1 Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı üzerinden yapılmasına,

11)    Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulmasına,

12)    Hem okul taşımacılığı hem de fabrika vb. yerler için taşımacılık yapan servis araçlarının dezenfeksiyon işleminin günlük olarak yapılmasına ve her servis sonrasında dezenfeksiyon işlemi yapılarak bir sonraki öğrenci/personel taşımacılığına geçmesine,

13)    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c)    Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca kolluk kuvvetlerince 900 TL idari para cezası uygulanmasına,
d)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
e)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 06.11.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
 

banner844
Yorumlar (14)
Vatandas 11 ay önce
Istediğiniz kodu koyun nafile teknolojiden daha hızlı bir durumla karşı karşıyayız.en üst düzeye çıkarın.
Hüseyin 11 ay önce
En önemli şey unutulmuş. Küçücük otobüste yolculuk yapılıyor. Büyük otobüsler devreye alınmalı. Araçlar küçük olduğu için arkada biri öksürse her tarafa partikül yayılır o araçtaki herkes hasta olur
Servisler 11 ay önce
Okul servisleri tıklım tıklım çocuk bunlar takmiyor maskeyi kim denetleyecek
Vatandaş 11 ay önce
Sokakta sigara içip suratimiza üflüyorlar !!!
Düzceli 11 ay önce
Denetimlerin sabah saatlerinde iş yerlerine ve hastaneye gidiş ve dönüş yönlerinde de yani çift yönlü olarak yapılması daha güzel olur. Tek yönlü denetim yapılması sorunu çözmüyor çünkü araç sürücülerine anlık haber veriliyor diğer sürücüler tarafından..
sadece insan 11 ay önce
Vay canına, ne tedbirler ama.. Bunların hiç birisine gerek yok, önce akşam 7'den sonra kafeleri gezin, millet maskesiz üst üste oturuyor neredeyse.
gerçekci tedbir önlem alı 11 ay önce
yanii sadece nasihat ve akıl vermişler, uymayanlarada ceza ne sıklaşmış tedbirler beeeee
Alakası yok 11 ay önce
Bence sadece yazısal olarak kalıyor Çilimli saat 19:00 Otobüse ayakta yolcu alınıyor çünkü saat 19:30 da otobüs yok millet o yüzden kalabalık bir şekilde yolculuk etmek zorunda kalıyor
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın