banner851

banner955

UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLDU

Düzce Valiliği Kurban kesim yerlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, “Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir” denildi.

Gündem 24.07.2020, 16:54 24.07.2020, 19:34
2517
UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLDU
banner1032

Kurban kesim yerlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin İstanbul Valiliği yazılı bir açılama yaptı. Açıklamada, “Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Düzce Valiliği tarafından alınan Kurban Satışı ve Kurban Kesim Alanları ile ilgili kararlar şu şekilde:

“01 Ağustos 2020 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramında, ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek ve bu konulardaki diğer hususların düzenlenmesine dair Tebliğ gereği oluşturulan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu ikinci kez 21/07/2020 Salı günü saat 10:00’da toplandı.

Valilik onayı ile;  Vali Yardımcısı Vekili  Haluk ÇAKMAK başkanlığında,  İl Müftülüğü Müftü Yardımcısı Hüseyin AKKAYA, Belediye Başkanlığı Personeli Şef Neriman HEREM,  İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Teknisyeni  Erdoğan MUTLU, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Selim CAN, İl Tarım ve Orman  Müdürlüğü Şube Müdürü Onur ÇOLAK ile Türkiye Diyanet Vakfı Düzce Şube Temsilcisi Yusuf Ziya TOK üyelerinden müteşekkil Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısında; mevsim itibariyle kesim yerlerinin üstlerinin kapalı olmasının sağlanması; kurban kesim yerlerinde çocukların bulunmaması, kurban kesim esnası ve sonrasında çevre temizliğine ve hijyenik şartlara uyulması, vatandaşlarımızın kurban kesimi konusunda aydınlatılması, özellikle bayram vaaz ve hutbesinde kurban kesim usulünün çok iyi anlatılması gerektiği belirtildi. Toplantıda yapılan müzakereler sonunda;

1-            İlimize giriş ve çıkış yapan kurbanlık hayvanların İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve diğer kuruluşlar ile birlikte denetlenmesine devam edilmesine ve bu hususta uyulması gereken hususlara uymayanlara gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına;

2-            Birinci toplantı kararı gereği; Kurban kesim şartlarını taşımak kaydıyla, besihanelerde de kurban kesilmesine müsaade edilmesine, kurban kesimine müsait olmayanların müsait hale gelmesi için gerekli çalışmaların İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce yapılmasına bu çerçevede Merkez Belediye Mezbahanesi dışında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce denetimi yapılan ekli listede bulunan mekânlarda da kesim yapılmasına müsaade edilmesine;

3-            Kurban bayramı öncesi ve bayram günlerinde kurban kesimleri sonuçlanıncaya kadar kontrollerin yetkili birimlerce sıklaştırılarak devam ettirilmesine;

4-            Bayram boyunca, Asar suyu, Karaca dereleri ve Kalıcı Konutlar başta olmak üzere, dere kenarlarına, sokaklara, meydanlara, parklara kurban atıklarının atılmasının yasaklanmasına, bu meyanda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünce çöp toplama hizmetlerinin daha kısa aralıklarla ve özenle yerine getirilmesine, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca denetimin yapılmasına ve gerektiğinde lüzum halinde güvenlik kuvvetlerinin Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünden faydalanmasına,

5-            Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2017 tarih ve E.1355117 sayılı tamim ve emirleri ile 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hususunda:

) İlimizde bulunan tüm kurban satış yerlerine ,gebe ve damızlık  değeri taşıyan dişi   

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların girişi yasaklanmasına.

b) Kurban kesim yerleri mezbahane, bahçe, köy meydanı gibi yerlerde dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurban olarak kesimi yasaklanmıştır.

6-            Düzce Et Kombinasında kesilen kurbanlar dâhil tüm vatandaşlarımızın kestikleri kurbanlıkların kulak küpelerini, İl Merkezinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, köylerde ise köy Muhtarlıklarına teslim edilmesine, köy muhtarları ve İmam-Hatiplerin de topladıkları kulak küpelerini İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etmelerine,

7-            Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş; Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan 2020 Yıl Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Yayınlanan Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 31.07.2020- 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla usul ve esaslara uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

8-            Hayvanları Koruma Kanunu’na göre;

9-            İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 26 Haziran 2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

10-         Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Komisyon Kararlan ve 2872 sayılı Kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim plan çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

11-         Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20.nci maddesinin (s) bendi gereğince 351.-TL idari para cezası uygulanır.

12-         Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, 2872 sayılı Kanunun 20.nci maddesinin U) bendi gereğince toplu kesimler için 88.499.-TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.199.-TL idari para cezası Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

13-         Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminde sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar  uygulanır.

14-         24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12.nci maddesini birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkat alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallar uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (ı bendi gereğince hayvan başına 1.902.-TL idari para cezası uygulanır.

15-         5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ayn Kanunun 28 inci maddesinin (ı) bendi gereğince hayvan başına 4.776.-TL idari para cezası uygulanır.

16-         5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bendi gereğince 947.-TL idari para cezası uygulanır.

17-         5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesi olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bedi gereğince 947.-TL idari para cezası uygulanır.

18-         Cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığın ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

19-         Kurban Bayramı süresince kurban kesimi ve sonrasında 2872 Çevre Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunlarına göre dikkat edilmesi gerekenler ile yaptırımların gerektiğinde uygulanmasına, gerekli emniyet ve asayişin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Belediyesi zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yapılmasına ve kamuoyuna bildirilmesine karar verildi.

Yorumlar (0)
20
az bulutlu