banner851

banner614

Valilik'ten sert açıklama

Düzce Valiliği yerel bir basın kuruluşunun Valiliği hedef alan yoruma dayalı yaptığı haberlere toplu açıklama geldi.

banner619
Gündem 15.04.2009, 15:09
118
Valilik'ten sert açıklama

Düzce Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Vali Yardımcısı Ali Cergibozan hakkında son günlerde yerel bir basın kuruluşunun yoruma dayalı haberler yaptığı belirtildi ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna atandığı ancak görevine gelmediği belirtilen söz konusu bayan personelin, 6 sene önce 23.01.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca Valiliğimiz Özel Kalem Müdürü olarak ataması yapılmış olup, halen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde geçici görevle çalışmaktadır.

Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini Düzce’nin İl oluşundan bu yana Vekaleten yürütmekte olan Gönül Günaydın Çabukoğlu, herhangi bir okulun öğretmeni olmayıp, kadrosu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bulunmakla birlikte Yüksek Lisans mezunu, kalifiye, tecrübeli bir personeldir. İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olan Vali; İldeki devlet memurlarının görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek yetkisine sahiptir.

Kamu hizmeti gören Devlet Memurları kişisel düşüncelerle tavır takınmaz, uygulama ve çalışmalarını mevzuatlar uyarınca yapar. Vali Yardımcılarımız, müdür ve memurlarımız da mevzuatı uygulama bilgi birikimi ve tecrübesine sahip olup, yazıları dikkatlice inceleyerek, hukuk dışı hiçbir uygulamaya imza atmamaktadırlar.

Kamu hizmeti yapmakla görevli Devlet Memurlarının, kişilik haklarına yönelik asılsız iddialarla ilgili olarak, yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.”

Söz konusu basın kuruluşunun Valiliğe yönelik iddiaları da içeren resmi ilanların dağıtımı ile ilgili haberlere de yer verdiği belirtilirken kamuoyunun doğru bilgilenmesi için şu açıklama yapıldı:

1- 195 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan Yönetmelik ve Genel Kurul Kararındaki esaslara göre, gazetelerin resmi ilan yayınlama hakkının doğup doğmadığı veya gerektiğinde bu hakkın devam edip etmediği hususlarında karar verme yetkisi ve görevi, Kurum şubesi bulunan yerlerde Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, diğer yerlerde Valiliklere aittir. Valilikler, ihtiyacı karşılayacak sayıda kontrol kurulları oluşturmaya, bunlara yer ve zaman kaydına tabi olmaksızın her türlü çalışmayı yaptırmaya yetkilidir.

2- İlimizde denetimler, Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce görevlendirilen İl Kontrol Kurulu tarafından yapılmaktadır. Mevzuat uyarınca, İl Kontrol Kurulu üye adayları her yıl Ocak ayında tespit edilmektedir. Söz konusu Kurul; Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Defterdarlık personeli ile Sakarya’dan gazeteci üye olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. İlimiz İl Kontrol Kurulu Düzce Postası Gazetesinin 11 Şubat 2009 tarihli müracaatından sonra değil, yıl içindeki tüm denetimler için 27 Ocak 2009 tarihinde görevlendirilmiştir.

3- Vatandaşların verdiği vergilerle toplanan kamu kaynağından resmi ilan almaya hak kazanan gazetelerin; Mevzuat uyarınca, resmi ilanların yayınlanabilmesi için basıldığı matbaaların, kağıt aldığı satıcıların ve gazeteyi dağıtıp satan bayilerin yaptırılacak kontrollere her an açık tutulmasını ve istenilecek bilgilerin yazılı veya sözlü olarak verilmesini sağlayacak önlemleri almış olması gerekmektedir.

4- Hangi kurumla ilgili olursa olsun, bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri temelinde demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca adı, soyadı, adresi bulunan, imza taşıyan ve belli bir konuyu içeren usulüne uygun her müracaat Valiliğimizce dikkate alınmak durumundadır.

Bu itibarla Düzce Postası Gazetesinin söz konusu müracaat yazısı da, Düzce Damla Gazetesinin bugüne kadar Valiliğimize sunulan müracaatları gibi yasalar çerçevesinde dikkate alınarak incelenmiştir. Bunun üzerine 18 Mart 2009 tarihli yazımızla da Düzce Damla Gazetesine “kendileri ile ilgili bir müracaatın olduğu, ihbar ve şikayeti yapan taraf olarak denetim giderlerinin müracaatçı gazete tarafından ödendiği, İl Kontrol Kurulunca yapılacak olan denetim sonrasında şikayetin doğru çıkması halinde ise denetim giderinin kendileri tarafından ödenmesi gerektiği” yönünde bilgi verilmiştir.

5 aydır Valiliğin sonuçlandıramadığı denilen müracaatlar ise Valiliğimizin cevabi yazılarından sonra Düzce Damla Gazetesi tarafından Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilen yazılardır. Konu Genel Müdürlükçe incelenmektedir.

5- Şikayet yazısı içeriğini yerinde incelemek üzere 25 Mart 2009 tarihinde Düzce Damla Gazetesine denetlemeye gidilmiş ancak kamu görevini yerine getirmekle yükümlü İl Kontrol Kurulu’na ilgili gazete tarafından denetim izni verilmemiştir. Düzce Damla Gazetesi’nin denetimden kaçınması nedeniyle ve 195 Sayılı Kanunun 35. maddesi, Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 83. maddesi, 67 sayılı Genel Kurul Kararının 29., 37. ve 40. maddeleri uyarınca İl Kontrol Kurulu’nun yükletilen görevleri yerine getirmesi imkanı olmadığından söz konusu gazetenin resmi ilan yayınlama hakkının düşürülmesi kararı verilmiştir. Düşme kararı, verildiği tarihi izleyen beş iş gününde ilgili gazeteye gönderilmesi gerektiğinden 1 Nisan 2009 tarihli karar, 2 Nisan 2009 tarihli yazımızla Düzce Damla Gazetesine iletilmiştir. Gazetenin yeniden resmi ilan yayınlama hakkı mevzuat uyarınca saklıdır.”

Yorumlar (0)