banner851

banner614

Yatılı Erkek Hafız Kursu Yapılacak

Gölyaka Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında, ilçeye getirilmesi planlanan içme suyu ile ilgili olarak İller Bankasından kredi kullanılması talebi görüşüldü.

banner619
Gündem 14.02.2011, 11:41
251
Yatılı Erkek Hafız Kursu Yapılacak

Gölyaka Belediyesi tarafından ilçeye getirilmesi planlanan içme suyu ile ilgili olarak hazırlanan proje için İller Bankasından kredi alınması görüşüldü. İller bankası tarafından bu tür projelere destek verilirken, İçme Suyu Kesin Projesi kapsamında proje maliyetinin % 75’ lik kısmını “İller Bankası Yıllık Karından Ayrılan Ödeneğin Köyler ve Belediyelerin Altyapı Proje ve Yapım İşlerinde Kullandırılmasına İlişkin Yönerge” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanması talep edilirken, İçme Suyu Kesin Projesi işinde kullanılmak üzere kalan % 25’ lik kısmına karşılık gelen miktarı ise yasal paylardan kesilip işin yaptırılması için harcanacak. Bu proje için İller Bankasından 330.000(üçyüzotuzbin)-TL kredi kullandırılması, bankanın matbu olarak gönderdiği evrakların imzalanması ve bu konu ile ilgili sözleşme veya ihtiyaç duyulacak diğer her türlü belgelerin imzalanması hususunda Belediye Başkanı Nihat Çelik’ e yetki verilmesi meclis gündemine sunuldu.

Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin uygun olduğu belirlendi ve ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamada teklif oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündemin diğer bir maddesinde yer alan, belediyeye ait İmamlar Mahallesinde bulunan arsanın İlçe Müftülük hizmet alanlarında değerlendirmek üzere Türkiye Diyanet Vakfına satılmasını görüştü.

Müftülüğün ilçede ihtiyaç duyulan Yatılı Erkek Hafızlık Kursu ve hizmet binası yapmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla satın almak üzere arsa aradığı,bununla ilgili olarak belediyeye 18/01/2011 tarih ve 34 sayılı yazısı ile başvurarak belediyeye ait tapuda İmamlar Mahallesi, 157 ada, 19 parselde bulunan 955 m2 arsayı almak istediği görüşülürken, Belediye olarak ilçe halkına sunulacak olan bu hizmetler için arsanın satılması meclisin oyuna sunuldu.

Yapılan görüşmeler neticesinde teklifin uygun olduğu belirlendi ve oylamaya geçildi. Ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamada teklif oy birliği ile kabul edildi.

Haber; A. DEVELİOĞLU

Yorumlar (0)