banner851

banner955

Zıraat Mühendislerinden Uyarı!

Ziraat Mühendisleri Odası İl Başkanı Hakan Çetin, halk sağlığının tehdit altında olduğunu söyleyerek, “İşsizlik artıyor, iktidar çözüm değil sorun yaratıyor.” dedi.

Gündem 01.06.2010, 18:51
195
Zıraat Mühendislerinden Uyarı!

Ziraat Mühendisleri Odası İl Başkanı Hakan Çetin yaptığı yazılı açıklamada, Son günlerde işsizlik ve yoksulluk oranının arttığını iddia ederek şu ifadelere yer verdi: Türkiye’de TÜİK istatistiklerine göre 3.5 milyon kişi işsizdir. İş aramaktan vazgeçenlerle birlikte bu sayı 5.9milyona yükselmekte ve işsizlik oranı % 22’yi bulmaktadır. İşsizlik olgusunun tahammül edilemez boyutlara ulaşması ve halkın gündeminin en öncelikli konusunun istihdam sorunları olması üzerine Başbakan yıl sonuna kadar işsizlik oranının % 10 düzeyine çekileceğini ifade etmiştir. Bu vadenin inandırıcılığı yoktur. Çünkü ülkemizde üretim çökmekte,var olan üretim yapıları da istihdam dostu olmaktan uzak görünmektedir. Bütün bunlardan öte bir taraftan istihdam yapması için TOBB’a baskı yapan hükümet diğer taraftan TBMM ‘den geçirmek üzere olduğu bir Yasa ile 20 bin Gıda,Kimya,Ziraat,Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisini işsiz bırakmaya hazırlanmaktadır. Üzülerek ifade ediyoruz ki, Veteriner Hizmetleri,Bitki sağlığı,Gıda ve Yem Kanun Tasarısı yaklaşan seçim koşullarında,halk sağlığı yerine ticaret rantını tercih etmektedir. Kimi kesimler tarafından TBMM’de yürütülmekte olan lobi faaliyetleri,işletmecilerin kapatılacağı yada kayıt dışına taşıyacağı söylemleriyle, gıda güvenliği hiçe sayan yaklaşımların boyut kazanmasına neden olmaktadır. Bizler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan Odalar olarak bu konuda da kamu yararına bir tavrın geliştirilmesinin ısrarla takipçileriyiz. Bu çerçeve içinde diyoruz ki: gıda güvenliğinin vazgeçilmezliği ilkesi çerçevesinde doğru üretim yapma gayreti içinde olan esnafı da koruyan çözümler bulunmalı ve yaşama geçirilmelidir. Bu doğrultuda gıda güvenliğini sağlama amaçlı mevcut düzenlemeden geri adım atarak halk sağlığını riske etmek yerine hem işletmelerin teknik ve hijyenik standartlarının yükseltildiği ve hemde personel çalıştırmanın küçük işletmeler üzerine bir yük oluşmayacağı ara çözümler sorunun halk esnaf ve mühendis ortak yararına olacak biçimde çözümlenmesi en doğru yol olarak görülmektedir. Bunu yapmak yerine mühendisi üretim süreçlerinde dışlayıp halk sağlığına hiçe sayan bir tutumun geliştirilmesi tercih edilirse bilinmelidir ki tüketici dernekleri ve meslek odaları olarak karşılıklı çıkara dayalı bu temiz olmayan ilişki biçimine deşifre etmek için üyelerimiz ile birlikte her türlü meşru mücadeleyi yürütmek kararındayız.

Haber; H. KAYA

banner844
Yorumlar (0)
Yeni Sayımız