Belediye İş Sendikası Toplu İş Sözleşme Genel Sekreteri Erdoğan Kefeli, bugün sendika binasında basın toplantısı düzenlendi. Gündeminde ise taşeron işçiler ile 24 Aralık tarihinde yayımlanarak yürürlüğü giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) vardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun taşeron işçi açıklamaları ile son çıkan KHK’yı kıyaslayan Kefeli, kafasında soru işaretlerini oluştuğunu belirtti.

Kefeli şöyle konuştu: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, 5 Aralık 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada "450 bin çalışanımızın tamamı, amasız, farksız, direkt kadroya alıyoruz. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorlarsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda sözleşmeye tabi olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarda hiç soru işareti olmasın.” demişti. Ancak 696 sayılı KHK’nın yayınlanması ile birlikte kafamızda bir değil, binlerce soru işareti olmaya başladı.”

“Emekli ve emekliliği hak edenlere de kadro yok”
Kanun Hükmünde Kararname’de belediye ve il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler için kadro olmadığını aktaran Kefeli, şöyle devam etti: “Bu işçiler, özel idarelerin şirketlerine aktarılacak. Kamu iktisadi teşekkülleri ve özel bütçeli kamu kurumlarının yüzde 90’nında ve bu kurumların taşeronlarında çalışanlara da kadro yok, bu işçiler mevcut sistemde çalışmaya devam edecek. Anahtar teslim ihaleli işlerde çalışanlara kadro yok, personel gideri yüzde 70 in altında olan ihalelerde çalışan işçilere de kadro yok. Burada sadece belediyelerdeki park, bahçe, bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde sokak ve meydan temizleme işi muaf tutulmuş. Kanun kapsamına giren yerlerde çalışan emekli ve emekliliği hak edenlere de kadro yok, geçişler yapıldığı gibi işten hemen çıkartılacaklar.”  

Kefeli, 696 Sayılı KHK’dan yararlanmak için gereken koşulları ise şöyle sıraladı:
“Öncelikle, kanun kapsamına giren işyerlerinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi kapsamında, 4 Aralık 2017 tarihinde fiilen çalışıyor olmak, sadece, askerde olanlar, doğum izninde olanlar ve hasta istirahati olanlar hariç. Burada ücretsiz izinde olanlar ile işe iade davası devam edenlerin ne olacağı belli değil. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. Eğitim ve yaş şartı dışında, 657 sayılı devlet memuru olma şartlarını taşımak. Çalışmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyanda bulunmak.”

Kefeli, ayrıca belediyelerdeki taşeron işçilerin kadroya alınma ile ilgili dilekçelerini en geç 3 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar vermesi gerektiğini hatırlattı.


Haber: H. GÜRSOY