Müslümanların inancına göre, Hz. Peygamber, Miraç gecesi Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail'in rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Beş vakit namaz da bu gece farz kılındı.

İçinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran mübarek Miraç Kandili'nin, özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek tertemiz bir kulluğa erişme var.

Üç Ayların girişiyle başlayan mübarek kandil gecelerinden birini daha kutlayacağız. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Mi'rac gecesidir. Mi’rac bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Mi’rac Kandili, Müslümanlar için kurtuluş müjdesi ve hediyeler paketidir.

Haber; R. BAL