İl Milli Eğitim Müdürlüğü, DENGe projesiyle veli-öğrenci-öğretmen-okul idaresini bir araya getirerek ortak çalışma yapmalarını sağlamak için kriterler belirledi. Her okul için, belirlenen 124 kriterde faaliyet ve çalışmalar yaparak, okulun gelişimini sağlamayı amaçlayan Müdürlük, bu sayede hem öğrencilerin hem de okulların gelişimini takip etmeyi hedefliyor.
 
Okullarda uygulanacak olan kriterlerin sürekli güncellendiğini ve ihtiyaca göre yeni kriterler eklenebileceğini ifade eden İl Müdürü Murat Yiğit, şunları dile getirdi;
 


“Bu sayede tüm okullarımızda tespit ettiğimiz eksikliklerimizi gidermek için çalışmalar yapmaktayız. Bu sayede kurumlarımızın performanslarını ölçerek nitelik ve nicelik bakımından gelişmelerini sağlamaktayız.

Proje de veri girişlerinin yapılmasında müdürlüğümüzün internet adresi kullanılmaktadır. İnternet adresimizde oluşturduğumuz DENGE portalına her okulumuz ayrı giriş yapıp önlerine açılan anket ve formları doldurarak sisteme kayıt ediyorlar. Sisteme giriş yaptıkları her bilgi için okullarında DENGe Projesi dosyası oluşturulmaktadır. Bu sayede bilgilerin doğruluğu okul ziyaretlerimizde denetlenmektedir.”

 
Yiğit, proje kapsamında kurumlarında uyguladıkları temel alan ve kriterleri de şu şekilde açıkladı;

“1. Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Kriterinde, okulumuzun yerel veya ulusal basında haber sayısı, okulumuzda yapılan süreli/süresiz yayınların sayısı ( dergi, kitap, gazete vb), okul web sayfasının güncelliği, veli toplantı sayısı, veli toplantısına katılım sayısı ve yapılan veli ziyaret sayıları gibi ölçütlerimiz vardır.

2. Ar-Ge Çalışmaları Kriteri, ulusal, yerel ve bakanlıklarımızın projelerine başvuru/ katılım ölçütleri ile  Avrupa birliği projelerine başvuru/katılım ölçütleri yer almaktadır. Okullarımız ve öğretmenlerimiz yaptıkları her proje için değerlendirilmektedirler.

 3. Başarı Kriterinde; öğrencilerimizin ve okulumuzun bölgesel veya uluslararası sportif başarıları, akademik ve ders başarıları ile okullarımızın sosyal beceri ve çalışmaları değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Okullarımızı ve öğretmenlerimizi sportif yarışmalara katılması teşvik edilmiştir.         
 4. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Kriterimizde; öğrencilerimizin devam/devamsızlık oranları, disiplin cezası veya ödül alan öğrenci oranları, bakanlığımız tarafından açılan destekleme kurslarına katılan öğrenci sayısı/oranı, deneme sınav sayısı, koç öğretmen sistemine dahil olan öğrenci sayısı, eğitim bilişim ağı (EBA) öğrenci başına kullanım saati (oranı), kitap okumayı arttıran faaliyetler gibi alanlarda değerlendirilmektedirler. Öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal becerileri takip edilmektedir.

5. İnsan Kaynakları Kriteri, öğretmenlerimizin eğitim ve seminerlere katılım sayısı, okul çalışanlarına verilen kalite hizmetini arttıran eğitimler, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmen sayısı, başarı belgesi, aylıkla ödüllendirme veya teşekkür-takdir alan öğretmen sayıları gibi ölçekler ile değerlendirme yapılmaktadır. Bu sayede öğretmenlerimizin çağın gerektirdiği amaç ve hedeflere ulaşması sağlanacaktır.

6.Donanım Kriterlerimizde ise okullarımızda yapılan onarım ve yapı işlerinin sayısı / maliyeti, okul içi/bahçesi ve çevresinde yapılan iyileştirme çalışmaları, okul bahçelerinin oyun alanlarına çevrilmesi,  okullarımızda iş güvenliği önlemleri alınması, okul bina/bahçe ve çevresinde öğrencilerimizin olumsuz etkileneceği durumlara alınan önlemler, okul içinde ve bahçesinde öğrencilerimizin sağlığını olumsuz etkileyecek durumların önlenmesi gibi ölçütlerimiz belirlenmiştir.
               

Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul ve kurumları DENGe projesi ile izleyeceklerini ifade ettiği konuşmasını şu cümlelerle tamamladı;
 
“Bu bağlamda ölçülebilir, doğru ve adil değerlendirme yapılarak okul ve kurumlarımızın yıl içerisinde öz değerlendirme yapmalarına imkân verecektir. Bu sayede eğitimde fırsat eşitliğine ulaşmak için yeni çalışmalar yapılacaktır.”