banner851

banner614

Tarımda reçete dönemi başladı.

Tüm bitki koruma ürünleri reçeteli satılacak. Reçetenin kullanım süresi bir ay olacak ve bu süre içinde kullanılmayan reçeteler geçersiz sayılacak.

banner619
Sağlık & Çevre 12.06.2009, 15:55
194
Tarımda reçete dönemi başladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ''Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve esasları hakkında yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Yönetmeliğe göre, Bakanlıktan, reçete yazma yetki belgesi almayan kişiler, bitki koruma koruma ürünü reçetesi satamayacak.

Reçete, yetkili kişiler tarafından Bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatları ya da Bakanlık tarafından hazırlanan diğer yayınlar dikkate alınarak yazılacak. Yayınlar arasında farklı tavsiyelerle karşılaşıldığında Zirai Mücadele Teknik Talimatları esas alınacak.

Belirtilen durumların dışında reçete yazanlar, yazdığı reçeteden sorumlu olacak, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde de zarar reçeteyi yazandan tazmin edilecek.

Bayiler reçetesiz bitki koruma ürünü satamayacak ve reçetede yazan ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün veremeyecek.

Gerekli hallerde, reçete ile satılacak bitki koruma ürünlerinin kapsamının belirlenmesinde ve uygulanmasında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkili olacak.
Zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı ilaç tavsiyesinin bulunmaması durumunda, ilgili araştırma enstitüsünün mücadelesini ekonomik ve uygun bulması halinde, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünlerine geçici olarak en fazla 2 yıl süreyle geçerli olmak üzere reçeteyle kullanım izni verilecek.

Reçeteler ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak düzenlenecek.

Reçete yazma yetkisine sahip kişi, reçete talebiyle kendisine müracaat eden üreticinin yazılı ve sözlü açıklamalarıyla varsa yanında getirdiği zararlı organizma, bulaşık veya zarar görmüş bitki örneklerini inceleyecek ve bu bilgiler doğrultusunda reçeteyi düzenleyecek. Yeterli bilgi ve bulgu olmaması durumunda arazi ziyareti yapılabilecek.
Zararlı organizmanın teşhis edilememesi, bölge veya ürün için yeni olması muhtemel zararlı organizmalar için, en yakın üniversite veya araştırma enstitüsünden alınan teşhis sonucuna göre reçete yazılacak.

Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, kooperatifler, üretici ve çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kuruluşlarda reçete düzenlenmesi, bünyelerinde görevli reçete yazma yetkisine sahip kişiler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)