banner851

banner955

Vali Bülent Kılınç'tan Ilgaz'a jet yanıt!

MHP İl Başkanı Kenan Ilgaz tarafından dün yapılan ve Vali Bülent Kılınç ile ilglili de iddialar içeren açıklamaya Kılınç'tan jet yanıt geldi.

Siyaset 27.03.2009, 11:51
398
Vali Bülent Kılınç'tan Ilgaz'a jet yanıt!
banner1032

Kılınç, basın açıklamasında ortaya atılan iddiaların kesinlikle yanlış ve hayal mahsulu olduğunu vurguladı.

Kılınç'ın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1- Ereğli Demir Çelik T.A.Ş firması kendisine tahsis edilen yığılca ilçesindeki taşocağı işletmesine, ruhsat için gerekli olan çed raporunu almak için 08.12.2005 tarihinde il çevre orman müdürlüğüne değil, o tarihteki çed yönetmeliğine göre, çevre ve orman bakanlığına müracaatını yapmış ve bakanlık “çed uygundur” kararı vermiştir. 15.10.2007 tarihinden sonra bakanlık yönetmelik değişikliği yaparak bu yetkiyi il müdürlüklerine devretmiştir. dolayısı ile çevre il müdürlüğü görevlilerine baskı yaparak çed raporu alınmak istendiği iddiası tamamen yanlıştır. çevre ve orman il müdürlüğünün o tarihte böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.

2- Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2006 yılında çed yönetmeliği ek-2 listesi kapsamında çed gereklidir kararı verilen ilimiz yığılca ilçesi yağcılar köyü tembel dağı mevkii 59826 ruhsat nolu sahadaki, 24,74 ha alan ile çed yönetmeliği ek-1 listesi kapsamında 2007 yılında çed olumlu kararı verilen alanın koordinatlarının aynı olduğu, herhangi bir alan kaydırmasının söz konusu olmadığı, koordinat noktalarının karşılaştırması sonucu anlaşılmıştır. bakanlıkça verilen çed olumlu kararının çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği 7. maddesi b bendine uygun olduğu görülmektedir.

3- Sayın Kenan Ilgaz tarafından heyelan mıntıkası olduğu, su kaynağına yakın olduğu, 250 metrelik koruma bandı oluşturulamadığı, köy yolunun kamyon trafiğine uygun olmadığı, köylülerin istemediği için çed olumlu raporu alamayacağı ve dolayısı ile ruhsat verilemeyeceği belirtilen saha farklı bir saha olup, ilimiz Yağcılar Köyü Taşpınar tepe mevkii 51017 ruhsat nolu 24,17255 ha ‘lık alandır. bu sahayla ilgili firma tarafından çed raporu başvurusu yapılmadığı gibi ruhsat verilmesi de sözkonusu değildir. Dolayısı ile Sayın Kenan llgaz, bakanlık tarafından çed olumlu raporu ve il özel idaresi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen sahanın neresi olduğunu bilmemektedir.

4- çed olumlu raporunu alarak il özel idaremize işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için müracaat eden ereğli demir ve çelik fabrikaları t.a.ş,’a, ilgili yönetmeliğin 82-b maddesi gereğince tamamlaması gereken evraklar bildirilmiş ve ilgili firma bu evrakları şubat 2008 içerisinde tamamlayabilmiştir. Sayın Ercan Topaca’nın merkez valiliğine , benim düzce valiliğine atanmam ile ilgili kararname, aralık 2007 içerisinde imzaya açılmış, ve 28.01.2008 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Sayın Vali Ercan Topaca’nın dosyayı rafa kaldırması söz konusu olmadığı gibi, o tarihte dosya makama onaya dahi gelmemiştir. dolayısı ile ruhsat verilmesi ile atama kararnamesinin irtibatlandırılması iddiası tamamen yanlış ve hayal mahsülüdür.

5- Kaldı ki bakanlık tarafından çed olumlu raporu verilen ve gerekli bütün prosedürleri tamamlayan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş’a ruhsat verip vermemek bürokratların keyfine göre imzalayıp imzalamayacakları bir husus değildir.

6- İddiada adı geçen DATA Madencilik Şirketi, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nın taşeron şirketi olup, il özel idaremizle hiç bir şekilde muhatap olmamıştır. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları özel bir firma olup, taşocoğı işletmesini istediği firmaya verebilmektedir.

7- DATA Madencilik Şirketi sahiplerinin yakını olduğu belirtilen Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün ruhsatın verilmesi sürecinde tarafımla herhangi bir görüşmesi olmamıştır. Buna rağmen Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün doğu kökenli olmasından dolayı, Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, ve özel kalem müdürlüğü yapmamdan dolayı benimle ilişkilendirilmesi vahim bir iddiadır. Abdulkadir Aksu, Sayın Kenan Ilgaz’ın belirttiği gibi Diyarbakır değil İstanbul milletvekilidir. ruhsat işlemi için herhangi bir şekilde tarafımı aramamıştır.

Kaldı ki Düzce'ye yatırım için gelen insanları etnik kökenlerine göre, doğulu, batılı olarak ayırmak, her şeyden önce anayasamıza, insan haklarına, milletimizin birlik ve beraberliğine aykırı bir tutumdur. Kafkaslardan, Balkanlardan, doğu ve güneyden, her kesimden gelen insanların kardeşce yaşadığı bir il olan ilimizde böyle bir ayırım yapmak kesinlikle hoşgörülemez. zaten ürkek olan sermaye ve yatırımcıları, böyle sınıflandırmanın Düzce’nin kalkınmasına hiç bir faydası yoktur.

8- Düzce Milletvekili Sayın Metin Kaşıkoğlu’nun ruhsat işlemi ile ilgili benimle kesinlikle bir görüşmesi olmadığı gibi, dün Sayın Kenan Ilgaz’ın açıklamasından sonra konuyu tarafıma sormuş ve çevre orman il müdürlüğünden ve il özel idaresi genel sekreterliğinden aldığım bilgiler kendisine iletilmiştir.

9- Seçim ortamında bulunduğumuz bu günlerde yanlış bilgilere ve hayallere dayanan bu açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur ve kamuoyunun takdirlerine maruzdur.

 

banner844
Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu