FİSKOBİRLİK, tüm kooperatiflerin kapatılması kararı ile çalkalanıyor. Koperatiflerin, 2011 yılı başlarında alınan “birleşme suretiyle dağılma” yöntemini uygulamada tereddüt yaşadıkları anlaşılarak yönetim kurulu tarafından böyle bir karar alındığı öğrenildi. FİSKOBİRLİK yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili olarak kooperatiflere gönderilen bildiride şu ifadelere yer verildi:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünden alınan 07.04.2011 tarih ve 1673 sayılı yazıda (Genelge No: 2011/4); Bazı Tarım Satış Kooperatiflerinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 84. maddesinde düzenlenen “birleşme suretiyle dağılma” yöntemiyle Birleşme yoluna gittikleri; ancak, buna ilişkin usul konusunda uygulamada tereddüt yaşadıkları anlaşıldığı belirtilerek, uygulamaya açıklık getirmek ve uygulayıcılara yol göstermek amacıyla bahse konu (Genelge No: 2011/4); genelge hazırlanarak Kooperatif ve Birliklerin dikkatinin çekilmesi amaçlanmış olup, bu doğrultuda Bakanlığımızdan alınan talimat doğrultusunda hazırlanan 3369 sayılı Genelge FAKS ile tüm kooperatiflerimize gönderilmiş olup, aşağıda örneği belirtilen kararın ihdas edilerek belirtilen süre içerisinde Birliğe gönderilmesi rica olunur.
KARAR ÖRNEĞİ: Birliğimizin 27.05.2011 tarih ve 3369 sayılı Genelgesi ile kooperatifimize bildirilen ve tarım satış kooperatiflerinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 84. maddesinde düzenlenen “birleşme suretiyle dağılma” konusundaki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün 2011/4 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlardan bilgi alınmış olup, konu hakkında alınan kararımızın Birliğimize bildirilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.
 Haber; H.İŞCAN