banner851

banner614

TFF TALİMAT YAYINLADI

Türkiye futbol federasyonu yaptığı açıklamada dopingle mücadelesinde talimat değişikliğine gitti.

banner619
Spor 06.01.2021, 11:30 06.01.2021, 14:45
363
TFF TALİMAT YAYINLADI

TFF yaptığı değişikliği şu şekilde duyurdu. Futbolda dopingle mücadele hususunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonunun, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Türkiye’deki spora ilişkin yasal mevzuat uyarınca sahip olduğu yükümlüklere uygun olarak hazırlanan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı ve TFF’nin ilgili talimat ve düzenlemeleri uygulanır.

Bu talimatla FIFA Doping Talimatı hükümleri arasında farklılık olması halinde FIFA Doping talimatı hükümleri geçerlidir

Futbolda dopingle mücadele hususunda Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nda atıf yapılan disiplin/ceza kurulları Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurullarını, Tahkim Kurulu ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nu ifade eder

DOPİNGLE MÜCADELE KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Futbolda Dopingle etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla, TFF bünyesinde görev yapmak üzere bir Dopingle Mücadele Kurulu kurulur. Kurul TFF Statüsü uyarınca Sağlık Kurulu’na bağlı olarak çalışır

Kurul Başkanı TFF Başkanı’nın teklifi üzerine TFF Yönetim Kurulu tarafından atanır. Kurul üyeleri dopingle mücadele konusunda çalışmaları olan tıp doktorları, eczacılar, hukukçular ve diğer meslek gruplarından dopingle mücadele alanında yetkin kişiler arasından Kurul Başkanı’nın teklifi ve TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır. Kurul, bir (1) başkan ve altı (6) asıl üyeden oluşur. Kurul bu talimat ve TFF mevzuatında belirtilen diğer görevlerin ifası için gereken sıklıkta salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanı’nın oyu iki oy sayılır dedi.

Yorumlar (0)