banner851

banner614

TFF YAYINLADI

banner619

Türkiye futbol federasyonu yayınladığı genelgede teknik adamların nasıl çalışması gerektiği konusunda bir genelge yayınladı.

banner846
Spor 29.08.2020, 11:16 29.08.2020, 11:19
340
TFF YAYINLADI
banner844

Türkiye futbol federasyonu yayınladığı genelgede uyulması gerekenleri şu şekilde sıraladı.

(1) Bir teknik adamın, bir kulüpte görev alabilmesi için bağlı olduğu kulübü adına TFF nezdinde tescil edilmiş olması zorunludur.

(2) Kulüplerde görev yapacak olan teknik adamların UEFA veya TFF tarafından düzenlenen lisans kurslarından mezun olmuş veya TFF’ den denklik belgesi almış olması zorunludur.

(3) TFF tarafından düzenlenen müsabakalara ancak TFF nezdinde tescil edilmiş teknik adamlar katılabilirler. Teknik adam, tescil işlemiyle FIFA, UEFA ve TFF’nin statü ve talimatlarına tabi olacağını kabul eder. Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı 2

(4) Bir teknik adam, aynı anda birden fazla kulüp adına tescil edilemez.

(5) Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler.

(6) Teknik adamlar, transfer ve tescil dönemlerine bağlı kalmaksızın TFF tarafından kulübü adına her zaman tescil edilebilirler. Tescilli olduğu kulüple aynı sezon içerisinde imzalanan yenileme sözleşmeleri bu maddenin 5. fıkrası kapsamı dışındadır.

(7) Takımlarını bir üst lige çıkartan teknik adamların lisansları bir üst ligdeki takımlarını çalıştırmaya elverişli değil ise; aynı takımda geçici çalışma izni almak şartıyla teknik adam sözleşmesi yapabilirler

SÖZLEŞMELER

(1) Teknik adam sözleşmesi taraflarınca imzalanmış olmalı ve sözleşmenin süresi ile profesyonel teknik adama ödenecek ücreti içermelidir.

(2) Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.

(3) Teknik adamların amatör kulüplerle yapmış oldukları sözleşmelerinin bitiş tarihlerinin lig kategorilerine göre 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur.

(4) Tarafların işbu talimat kapsamında noterden yapılması zorunlu tutulan tebligatlar dışında birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleşmede gösterilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, iadeli taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye bildirmek zorundadırlar denildi.

Yorumlar (0)