Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği ekibi, mesane kanseri tanısı konulan hasta Musa Özçelik’e (74), Radikal Sistektomi yöntemiyle mesanesinin tümünü alarak ince bağırsağından yapay mesane yaptı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonunda sağlığına kavuşan Özçelik, operasyonu gerçekleştiren Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şenoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Baba başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

“Yaklaşık 6 saat süren zorlu ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu”

Radikal Sistektomi ile mesane tümörü ameliyatının Üroloji Kliniği’nin en büyük ameliyatlarından biri olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu, “Bu ameliyatta mesanenin tamamı prostat dokusuyla birlikte çıkartılmakta, idrarın boşaltılması amacıyla ince bağırsaktan yapay mesane oluşturulmaktadır. Hastamıza yaklaşık 3 yıl önce yüzeyel mesane kanseri tanısı konulmuş olup takip altındayken hastalığın ileri evreye geçtiği gözlenmiştir. Bu nedenle hastamıza kanserin daha da yayılmaması için sistektomi operasyonunun gerekliliği anlatıldı. Operasyon hazırlıklarının ardından hastamız yaklaşık 6 saat süren zorlu ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu. Bundan sonra umarız ek bir tedavi ihtiyacı olmadan kendisinin kontrollerine devam edeceğiz. Zorlu ameliyatların yapılabildiği hastanemizde bütün olanakları sağlayan üniversite ve hastane yönetimine, kliniğimizden Dr. Öğr. Üyesi Dursun Baba’ya, cerrahi ekibi oluşturan asistan hekimlerimize, hemşire ve personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” dedi. 

Erkeklerde daha sık görülüyor

Mesane kanserinin, dünyada yaygın görülen kanser türlerinden biri olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şenoğlu, “Erkeklerde daha sık görülür. Sıklıkla yaşlı-yetişkin insanları etkiler. En yaygın olarak görülen semptom idrarda kan görülmesidir. Bunun yanında sıkışma hissi, sık tuvalete gitme hissi, mesanenin tam boşaltılamaması hissi gibi belirtiler görülebilir.” diye konuştu.  Mesanede kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olabilecek en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunun altını çizen Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Şenoğlu, diğer risk faktörlerini de ileri yaş, erkek olmak, bazı kimyasallara maruz kalmak olarak sıraladı.

“Üroloji Kliniği’nde mesane kanseri erken veya ileri evre tedavileri başarı ile uygulanmaktadır”

Yüzeyel mesane kanserinde sistoskopinin (mesanenin kamera yardımıyla görüntülenmesi, TUR) özellikle tanı ve tanı sonrası tedavi için oldukça önemli olduğu bilgisini paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu, “Kanserin ilerlememesi için hastaların kontrollerini ihmal etmemesi, verilen tedavilere uyum göstermesi gerekmektedir. Derin dokuya ilerlemiş mesane kanserinde ise mesanenin ve çevre dokuların çıkartılması ve idrarın dışarı atılabilmesi için bağırsaktan yapay mesane yapılması gerekmektedir.  Yıllardır üniversitemiz Hastanesi Üroloji Kliniği’nde mesane kanseri erken veya ileri evre tedavileri başarı ile uygulanmaktadır ve mesane kanseri tanısı ile hastaların il dışına sevki söz konusu değildir.” şeklinde sözlerini tamamladı.