banner851

banner614

4 ODADAN ORTAK AÇIKLAMA

banner619

TMMOB Düzce İl Temsilcilikleri yaptıkları ortak basın açıklaması ile kendilerinden görüş alınmadan statejik plan ve projelerini hayata geçiren Düzce’deki kamu kurumlarına çağrı yapıldı. Açıklamada, diyalogsuz yapılan hizmetlerin, çok fazla maddi ve manevi kayıplara neden olacak hizmetlerden öteye geçemeyeceği savunuldu.

banner846
Yerel Haber 14.04.2017, 18:31
1004
4 ODADAN ORTAK AÇIKLAMA
banner844

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Düzce Temsilcilikleri tarafından yapılan ortak yazılı basın açıklaması ile teknik konulara hakim meslek kuruluşları olarak Düzce’deki kamu kurumlarının proje ve icraatlarında kendilerinden görüş alma yoluna gitmediği açıklandı.
 
“İlgili idarelerin yapmış olduğu daha önceki ve son günlerdeki planlama, faaliyet ve hizmetlerdeki TMMOB İl Temsilcilikleri ile olan irtibatsız, fikir alışverişinden uzak tutum ve davranışlarına yönelik açıklama yapılması tarafımızca uygun görülmüştür.” denilen açıklamada önce detaylı olarak odaların amaçları anlatıldı.
 
Kuruluş amaçlarından hareketle ilgili idarelerin hayata geçireceği hizmet ve projelerindeki  teknik konularda ihtisas alanlarına göre meslek odaları ile paylaşılması gerektiği belirten açıklama özetle şöyle devam etti: “Önemli olan çok iş yapmak değil, zamanında, doğru ve kalıcı hizmetler yapmaktır. Diyalogsuz, irtibatsız, plansız yapılan hizmet ve icraatlarda yanlışların daha fazla, geriye dönüşlerin dolayısı ile vatandaşın maddi ve manevi kayıpların daha çok olacağı hizmetlerden öteye geçemeyeceği çok açıktır. İlgili idarelerin özellikle yapacağı stratejik planlarda, meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak hazırlar. İlgili idareler görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernek ve meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilirler. Bu ve buna benzer tüm konular bağlı oldukları kanunlarda da izah edilmiştir. Yapılacak tüm hizmet ve icraatlarda biz TMMOB bileşenleri olarak samimi davranışlara, ortak hareket etmeye, fikir alışverişine, katkı sunmaya her zaman ve her yerde hazırız.”

Yorumlar (0)