Kış aylarının gelmesiyle beraber karbon monoksit zehirlenmeleri bir kez daha gündeme geldi. Soba, şofben veya doğalgaz kaçağından kaynaklanabilen zehirlenme vakalarına karşı Düzce Valiliği uyarı ve halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İlimizde bildirilen karbon monoksit zehirlenme vakalarına göre 2015 yılında 17, 2016 yılında 3 ve 2017 yılında ise 1 kişi zehirlendi. Zehirlenme olgularının yaklaşık %63'ü soba, %30’u şofben, %7'si doğalgaz nedeniyle yaşanıyor. Çok zehirli bir gaz olan karbon monoksit, tatsız, kokusuz ve renksiz olduğu için fark edilmesi zaman alıyor. Vücuttaki oksijen dağılımını bozarak ölüme sebebiyet verebileceği gibi hayati organlarımızdan beynin oksijenlenmesini bozarak ensefalöpati, psikoz tablosuna da yol açabiliyor. Hafif zehirlenmelerde uyku hali, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı gibi şikâyetler görülüyor. Daha ağır zehirlenmelerde baş ağrısı şiddetleniyor, muhakeme bozukluğu, görme bozukluğu, hızlı nabız, hızlı solunum, kan basıncı düşmesi, nöbetler ve bayılma ortaya çıkıyor. Son aşamada solunum yetmezliği ve hızla gelişen ölümcül koma hali yaşanması bile muhtemel! Önem sırasına göre CO kaynaklan; sobalardan sızan gazlar, doğalgazla çalışan kombi ve şofbenlerden sızmalar, otomobil egzoz gazlan,sigara dumanı ve jeneratörlerdir.Kaynaklar açısından bakacak olursak toplumun her kesiminin tehdit altında olduğu kabul edilebilir.

Yapılan analizler göstermiştir ki; soba zehirlenmelerinin temel nedeni ev içinde bacaların iyi ayarlanmaması, sobanın alt ve üst kısmının dikkatli bir şekilde kapalı olup olmadığının kontrol edilmemesi ve ortamın yeterli miktarda taze hava ile beslenmemiş olması veya karbon monoksiti tahliye edici havalandırma sistemlerinin olmayışıdır.

Düzce Valiliği tarafından CO zehirlenmelerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan son toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimi tarafından karbon monoksit zehirlenmesi olgularının sayı ve dağılımlarının tespiti, vakalara ilişkin kayıtların tutulması. İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan eğitim materyallerinin köy muhtarları vasıtasıyla köylerde dağıtımının yapılması ve konuyla ilgili verilen halk eğitimlerine devam edilmesi. Hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi kişilerin toplu halde bulundukları yerlerde toplum bilinci oluşturmak amacıyla bu konuda dağıtılan eğitim materyallerinin, hazırlanan video ve slaytların özellikle bekleme salonlarında gösterilmesinin devam edilmesi. İl Müftülüğü tarafından Cuma Hutbelerinde konuya yer verilmesinin devamlılığına. Meteoroloji Müdürlüğünce, kış aylarında hava raporunun takip edilerek özellikle lodosun beklendiği günlerde İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü(AFAD) ve ilgili Mahalli İdarenin(Belediye Başkanlığı veya İl özel İdaresi) uyarılmasına, ilgili mahalli idarece yerel kitle iletişim araçları ile halka gerekli duyuruların yapılması. Belediye Başkanlığı tarafından halkın yoğun olduğu yerlere ve işlek caddelere konu ile ilgili afişlerin asılması. Baca temizliği konusunda profesyonel hizmet ve danışmanlık hizmeti verilmesi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili kamu spotunun ve 187 doğalgaz acil hattı tanıtım videolarının okullarda öğretmen ve öğrencilere izletilmesinin sağlanması, el broşürlerinin öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılması. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mevcut binalarda baca tesisatı sorunlarının tespitine yönelik aylık planı kendileri belirlemek üzere Nisan-Eylül aylan arasında Düzce İlinde odun kömür vb. katı yakıt kullanımının yoğun olduğu bölgelerde yakıt cinsine göre baca kefelemesinin yapılması. Belirlenen baca sayısının gösterge olarak tespiti sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Md. konuyla ilgili personeline bildirilmesi. Sorunlu bacalardaki aksaklıkların giderilmesinin sağlanması. Yeni yapılacak binalarda baca tesisatının mevzuatına uygun olarak projelendirilmesinin sağlanması.


Artı Yerel Medya'yı smart televizyon ve telefonlarınıza indirmeyi unutmayın.

Web'den izlemek için TIKLAYINIZ 

Android için TIKLAYINIZ 

İOS için TIKLAYINIZ