banner851

banner614

İŞLEYİŞİ VE GÖREVLERİ

Merkez hakem komitesi yeni bir talimatname açıklayarak şu ifadelere yer verdi.

banner619
Spor 04.06.2021, 11:21
182
İŞLEYİŞİ VE GÖREVLERİ

Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların yapısı, işleyişi ve görevleri ile hakemlik, gözlemcilik, mentörlük, eğitimcilik ve hakem izleme görevlisi ile ilgili konuların düzenlenmesidir derken;

MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR

  1. Bu Talimat'ta yer alan; a) TFF b) Yönetim Kurulu c) MHK d) PMİK e) HİM f) BHK g) İHK h) HiF i) Sezon : Türkiye Futbol Federasyonu'nu, : TFF Yönetim Kurulu'nu, : Merkez Hakem Kurulu'nu Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu' nu
  2. Hakem İşleri Müdürlüğü Bölgesel Hakem Kurulu'nu, : İl Hakem Kurulu'nu, : Herkes için Futbol'u,  İlk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki süreyi, j) Yarım sezon :Birinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı ile ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı arasındaki dönemi veya ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı ile ligin son müsabakasının oynandığı tarih arasındaki dönemi, k) Ulusal Lig : Bölge düzenlemesi olmadan tüm ülke çapında organize edilen ligi, l)
  3.  Bölgesel Amatör Lig m) Kadro : Birden fazla ili kapsayan amatör ligi, : MHK tarafından belirlenen hakem, gözlemci, mentör, hakem izleme görevlisi ve eğitimci kategorilerini, n) Klasman o) Müsabaka hakemleri p) HAP : İl düzeyindeki kadrolar dışındaki kadroları, : Bir müsabakaya atanan tüm hakemleri, : Hakem Atletik Performans Birimini, ifade eder açıklamalarında bulundu.
Yorumlar (0)