İl Genel Meclisi'nin Kasım Ayı Üçüncü Birleşiminde Düzce için büyük önem arzeden Teşvik Yasası'da konuşuldu. Çeşitli İşler Komisyonu tarafından Teşvik kapsamının 5 yıl daha uzatılması için rapor oluşturuldu.

Oluşturulan raporu Komisyon Başkanı Harun Veziroğlu okurken raporda Teşvikle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“ Teşviklerden faydalanan illerde, sosyal ve ekonomik hayatın canlandığı, işsizlik sorununda azalma olduğu, göç verme olgusunda düşüşler yaşandığı tespit edilmiş ve gözlemlenmiştir. İlimizde yaşanan bu olumlu havanın ve canlılığın devam etmesi 31.12.2008 tarihinde yürülüğü sona erecek olan bu kananların süresinin uzatılması, olmazsa olmaz bir koşul haline gelmiştir. Hal böyleyken teşvik yasasının sona ermesi Düzce'mizde ve diğer 48 ilde derin sorunlara neden olacaktır. İlimiz özelinde, yaşanan kişisel travmatik tekrar edilebileceği, yeni bir il olması nedeniyle ekonomik rekabet şansının son derece kısıtlı olacağı, şu anda da ilimizde sorun olan kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle firmaların başka bölgeleri tercih edebileceği, girilen gelişim ve değişim sürecinin çok büyük sekteye uğrayacağı gibi birçok problemin meydana geleceği tahmin edilmektedir. İşsizlikle mücadelede ve yatırımların devam etmesi noktasında bu kanunlar Hükumetimiz tarafından çıkarılan ve yararları kısa sürede görülen önemli birer kilometre taşıdır. Bu sebeplerle bu yasanın süresi 5 yıl daha uzatılmalıdır. Bu noktada 5350 ve 5084 sayılı yasaların yürürlükte olduğu diğer illerle de temas halinde olunmalı, oluşturulacak birliktelikte güçlü bir halde taleplerimiz gerekli mercilere iletilmelidir.”

Okunan raporun ardından konunun görüşülerek gerekli yerlere iletilmesi Meclis üyeleri tarafından kabul edildi.