Kemal Şahin... 2013 Yılı'nın Ekim ayında şahsi otomobilini Düzce mücavirindeki Gazhane Caddesi'nin kenar kısmına park etti. Aradan saatler geçmeden YEYPAŞ Anonim Şirketi görevlilerince mobil cihaz kullanılarak otopark ücreti talep edildi.
Dönemin belediye meclisinin bünyesinde taşere ettiği sistemle şehir merkezi lokasyonunda görevlendirilen şirketin park ücreti talebini "hukuka aykırı" bulan Şahin, konuyu yargıya taşıdı. 
Düzce'nin idari yargıda Bolu çerçevesinde listelenmesi dolayısıyla, kentimiz sakini Şahin'in davası Bolu İdare Mahkemesi'nde görüldü.
Cadde ve sokakların umuma aitliğini gerekçe gösteren mahkeme, güzergahlardaki park alanlarında Düzce Belediyesi'nin görev ve yetkisinin hukuken uygulama dışı olduğuna isnat üzere, yine belediye tarafından 3. şahıslara kira ve işletim yoluyla park alanlarının taşere edilemeyeceği yönünde karara vardı.
Bolu İdare Mahkemesi kararıyla dosya açımında davacı Şahin'den tahsil edilen 556 Türk Lirası'na yakın yargılama giderlerinin davalı Düzce Belediyesi tarafından davacının hesabına tevdi edilmesine 2020 Yılı'nda hükmedildi.
Düzce Belediyesi'nce dava dosyasına itiraz yoluyla bir üst mahkeme, farklı bir ifadeyle istinaf konumundaki Sakarya 2. İdare Mahkemesi'ne başvuruldu.
2020 Yılı'nda Sakarya davaya ret verdi, belediyeyi  haklı buldu. Olay halinden 7 yıl sonrasında hak arayışını sürdüren davacı Şahin, Sakarya'nın istinafen ret verdiği dosyayı, kararın bozulması isteğiyle temyize taşıdı.
Aradan 3 yıl geçti ve 2023 Yılı'nın Ocak ayında dava sonuçlandı. Danıştay 8. Dairesi'nde hukuken incelenen davada, Şahin haklı bulundu. 
Danıştay, Bolu İdare Mahkemesi kararını Şahin'den yana onadı.  Şahin'in dosyasına 'hukuken uygunluk' şerhi tanımlayan danıştay, Düzce Belediyesi'nin belirli lokasyonlarda ücret karşılığı aktif ettiği otopark uygulamasını hukuken yersiz buldu. 

YARGI, YÖNTEMİ DOĞRULAMADI!


Cadde ve sokaklarda açık otopark işletmeciliği ve belirli güzegahlarda park yasağı uygulamasında belediye meclisinden oy birliği veya oy çokluğuyla karar alınması takibinde belediye encümenince, yönetmelik gereği şirkete görev devri yolunda ihalenin tesisi gerekiyordu. 
Belediye yönetmeliğince tasvip görülmeyen uygulamada, encümene karar alma veya karar verme yetkisi tanınmıyor.


MECLİS KARAR VERİR, ENCÜMEN UYGULAR!


Mahkemenin dosyanın şekillendirilmesi hususunda, Düzce Belediyesi'nden otopark ücreti hususunun görüşüldüğü meclis kararı ve park alanlarını içeren otopark ücretinin geçerli olduğu güzergahların tayin edildiği evraklar, davanın ara sürecinde istenmişti. Düzce Belediyesi, yönetmelik usulüne uygun cevap veremedi.  Yönetmelikte, karar verici unsur meclis, kararların yürütülmesindeyse encümen yetkili. Bolu İdare Mahkemesi ve Danıştay, Düzce Belediyesi'nin yönetmeliğe aykırı usulsüzlüklerini gerekçeli kararla yok saydı.