Birincide 7 km, ikincideyse 7.89 km derinlikten ölçülen artçı sarsıntılar, kent merkezinden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, artçı şokların merkez üssü Gölyaka'nın Yeşilova Köyü olduğu öğrenildi. 
Can ve mal kaybının olmadığı depremler, kentte kısa süreli panik yaşattı.