2024'e doğru ilerlerken, önemli ölçüde büyüme göstermesi beklenen birkaç kilit sektör ve meslek var. Veri bilimcileri ve makine öğrenimi mühendislerinden hemşire pratisyenlere ve pazarlama analistlerine kadar, bunlar yüksek talep gören ve iş dünyasının geleceğini şekillendirmeye hazır olan ilk 10 meslektir.

Bu makalede, talep gören bu rollerin her biri için gerekli olan temel sorumlulukları ve beceri setlerini ve önümüzdeki yıllarda rekabetçi kalmak isteyen işletmeler için neden çok önemli olduklarını inceleyeceğiz.

Veri Bilimci (Data Scientist)

Veri bilimi, 2023 yılında en çok talep görecek mesleklerden biri. Her geçen gün üretilen veri miktarının artmasıyla birlikte, bu verileri analiz edebilecek ve anlamlandırabilecek profesyonellere duyulan ihtiyaç da artıyor. Veri bilimciler, içgörü elde etmek ve veriye dayalı kararlar almak için istatistiksel modeller ve makine öğrenimi algoritmaları kullanır. Finans, sağlık ve teknoloji gibi sektörlerde yüksek talep görmektedirler.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 360.230₺

Gerekli Beceriler:

●     Veri analizi ve modelleme

●     Matematik ve istatistik

●     Temel kodlama bilgisi: Java / Python ek bir avantajdır

●     Veri görselleştirme ve sunum becerileri

Makine Öğrenimi Mühendisi

Makine öğrenimi (machine learning), bilgisayarların açıkça programlanmadan öğrenmesini ve tahminlerde bulunmasını sağlayan yapay zekanın bir alt alanıdır. Makine öğrenimi mühendisleri bu sistemleri tasarlayıp geliştirdikleri için yüksek talep görmektedirler. Görüntü tanıma, doğal dil işleme ve tahmine dayalı modelleme gibi görevler üzerinde çalışırlar. Yapay zeka ve otomasyona olan ilginin artmasıyla birlikte, makine öğrenimi mühendislerine olan talebin de artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 412.760₺

Gerekli Beceriler:

●     İstatistik ve olasılık

●     Veri modelleme

●     Python, C++ gibi programlama dilleri

●     Yapay zeka algoritmaları

Pratisyen Hemşire

Pratisyen hemşireler, birinci basamak ve uzmanlık sağlık hizmetleri sunan ileri uygulama kayıtlı hemşirelerdir. Hastalıkları teşhis ve tedavi edebilir, ilaç reçete edebilir ve belirli tıbbi prosedürleri uygulayabilirler. Yaşlanan nüfus ve birinci basamak hekim sıkıntısı nedeniyle, pratisyen hemşireler yüksek talep görmektedir. Hemşirelerin 2023 ve sonrasında sağlık sisteminde giderek daha önemli bir rol oynaması beklenmektedir.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 286.463₺

Gerekli Beceriler:

●     Hastalarla iletişim kurma becerisi

●     Kusursuz değerlendirme ve teşhis

●     Hastaları eğitme becerisi

●     Tıbbi araştırmaları uygulamaya dönüştürme becerisi

●     En son tıbbi uygulamalar hakkında çok yönlü genel bilgi

Pazarlama Analisti

Pazarlama analistleri, pazarlama stratejilerini ve kararlarını bilgilendirmek için verileri kullanır. Pazar araştırması yapar, tüketici verilerini analiz eder ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini değerlendirirler. Dijital pazarlamanın yükselişi ve mevcut veri miktarının artmasıyla birlikte, pazarlama analistleri yüksek talep görmektedir. Veri odaklı bir dünyada rekabetçi kalmak isteyen işletmeler için çok önemlidirler.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 292.690₺

Gerekli Beceriler:

●     Gelişmiş veri analizi becerileri

●     İlişkilendirme modelleri oluşturma becerisi

●     Deney tasarlama bilgisi

●     Gösterge tabloları veya raporlar şeklinde veri raporlama

●     Verileri kullanarak trendleri tahmin etme becerisi

Ağ Güvenliği

Ağ güvenliği, ağları ve verileri yetkisiz erişim, kullanım, ifşa, kesinti, değişiklik veya tahribattan koruma uygulamasıdır. Artan siber tehditler ve teknolojiye olan güvenin artmasıyla birlikte, ağ güvenliği uzmanları yüksek talep görmektedir. Ağların güvenliğini sağlamaktan, veri ihlallerini önlemekten ve hassas bilgileri korumaktan sorumludurlar. Ağ güvenliği sektörünün hızlı yükselişi sebebiyle kariyer değişikliği yapmayı düşünen birçok insan bu sektöre kayıyor. Eğer sizin de böyle bir düşünceniz varsa özgeçmişinizi ve ön yazınızı tamamen bu sektöre uygun olacak şekilde değiştirmelisiniz. Neyse ki yeni bir özgeçmiş hazırlama işlemi internetteki profesyonel CV hazırlama hizmetleri sayesinde artık eskisi kadar zahmetli değil.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 395.450₺

Gerekli Beceriler:

●     Güvenlik ihlallerini önceden önleme yeteneği

●     Etik bir hacker zihniyetine sahip olmak

●     Gerekli teknik beceriler ve sertifikalar

●     Veri etiğinin büyük resmini anlama perspektifi

Proje Yöneticisi

Proje yöneticileri, ekiplere liderlik etmekten ve ortak bir hedefe ulaşmak için tüm paydaşların çabalarını koordine etmekten sorumludur. Projeleri baştan sona planlar, bütçeler ve denetlerler. Projelerin artan karmaşıklığı ve son teslim tarihlerine ve bütçe kısıtlamalarına uymanın artan önemi ile proje yöneticileri yüksek talep görmektedir. Hızlı tempolu bir dünyada rekabetçi kalmak isteyen işletmeler için çok önemlidirler.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 485.150₺

Gerekli Beceriler:

●     Strateji

●     Zaman yönetimi

●     İnsan yönetimi

●     Liderlik becerileri

●     İyi iletişim becerileri

●     Mükemmel Excel becerileri

İnsan Kaynakları (HR) Rolleri

İnsan kaynakları uzmanları, bir kuruluşun yeteneklerinin yönetilmesi ve geliştirilmesinde kritik bir rol oynar. Çalışanları işe almaktan ve işe almaktan, çalışan ilişkilerini yönetmekten ve çalışanların gelişimini ve elde tutulmasını denetlemekten sorumludurlar. Yetenek yönetiminin artan önemiyle birlikte, insan kaynakları rolleri yüksek talep görmektedir. En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak isteyen işletmeler için çok önemlidirler.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 340.750₺

Gerekli Beceriler:

●     Birinci sınıf iletişim becerileri

●     Problem çözme becerileri

●     Mükemmel organizasyon becerileri

●     Stratejik ve ekip odaklılık

Blockchain Mühendisi

Blok zinciri, bir bilgisayar ağındaki işlemleri kaydeden merkezi olmayan, dijital bir defterdir. Blok zinciri mühendisleri, blok zinciri tabanlı sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Blok zinciri teknolojisi dijital para birimleri, tedarik zinciri yönetimi ve akıllı sözleşmeler gibi çeşitli uygulamalar için giderek daha fazla kullanıldığından yüksek talep görmektedirler.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 520.182₺

Gerekli Beceriler:

●     JavaScript, Java, C++ ve Python gibi programlama dilleri

●     Hibrit, konsorsiyum, kamu ve özel gibi blok zinciri mimarileri hakkında bilgi

●     Akıllı sözleşmeler, kriptografi, hash fonksiyonları ve mutabakat gibi kavramlarda akıcı

Dijital Pazarlamacı

Dijital pazarlamacılar, ürün ve hizmetleri tanıtmak için arama motorları, sosyal medya, e-posta ve web siteleri gibi dijital kanalları kullanır. Dijital pazarlamanın artan önemi ve dijital kanalların sayısının artmasıyla birlikte, dijital pazarlamacılar yüksek talep görmektedir. Dijital bir dünyada müşterilere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak isteyen işletmeler için çok önemlidirler.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 270.385₺

Gerekli Beceriler:

●     Veriye dayalı karar verme

●     Verilerden içgörü çıkarma becerisi

●     Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) hakkında kapsamlı bir anlayış

●     Doğru anahtar kelimeler, iştirakler ve görüntüleme alanları için teklif verebilme

●     İyi bütçeleme becerileri

●     As iletişim becerileri

Finans Müdürü

Finans yöneticileri, bir kuruluşun finansal kaynaklarını yönetmekten sorumludur. Finansal raporlar oluşturur, uzun vadeli finansal planlar geliştirir ve finansal kararlar alırlar. Finansal piyasaların ve düzenlemelerin giderek daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte, finans yöneticileri yüksek talep görmektedir. Hızlı tempolu ve sürekli değişen bir finansal ortamda rekabetçi kalmak isteyen işletmeler için çok önemlidirler.

Öngörülen Ortalama Maaş: Türkiye'de yıllık 580.650₺

Gerekli Beceriler:

●     Mükemmel iş zekası

●     İletişim ve sunum becerileri

●     Sayıları hızlı bir şekilde hesaplama yeteneği

●     Risk yönetimi yapabilme becerisi